معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي تحصيلات تکميلي رشته هاي تحصيلات تکميلي

     
 


1. مهندسي صنايع – بهينه سازي سيستم ها                                                  

    2. مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي

    3. مديريت مهندسي

    4. مهندسي عمران - سازه

    5. مهندسي عمران- مهندسي زلزله

    6. مهندسي عمران - مهندسي و مديريت ساخت

    7. مهندسي مکانيک - مکاترونيک

    8. مهندسي مکانيک- طراحي کاربردي

    9. مهندسي فناوري اطلاعات- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي

    10. مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکز

    11. مديريت ورزشي-گرايش مديريت بازاريابي در ورزش

    12. مديريت ورزشي- مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

    13. روانشناسي ورزشي

    14. مهندسي معماري