مديريت فناوري اطلاعات واحدهاي زير مجموعه طراح و سرپرست وب سايت

     
 

وب سايت دانشگاه ايوانکي توسط تيم برنامه‌نويسي اين دانشگاه طراحي شده است. اين وب‌سايت کاملاْ پويا بوده و کارکنان بخش‌هاي مختلف با توجه به سطح دسترسي خود، مي‌توانند اطلاعات مورد نظر خود را در وب‌سايت قرار دهند.

واحد طراحي وب‌سايت بر کار کارکنان عزيز نظارت داشته و با توجه به نياز آن‌ها امکانات جديدي را به وب‌سايت اضافه مي‌کنند.