(مراحل انجام کارورزی(کارآموزی


با سلام،به اطلاع دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که واحد کارآموزی یا کارورزی دارند می رساند،جهت اطلاع از مراحل انجام کارورزی خود از فایل پیوست استفاده نمایند.پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه تربیت بدنی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶