منو های مرتبطاطلاعیه شماره 2 ستاد انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه ایوان‌کی: اسامی کاندیداها


بدینوسیله اسامی نهایی کاندیداهای انجمنهای علمی دانشجویی 98-97 در فایل پیوست منتشر می گردد.

 این اسامی پس از ثبت نام و بررسی شرایط لازم اعلام شده است.

 شروع انتخابات: یکشنبه 5 اسفندماه 97 - ساعت 9 صبح - پردیس؛ ساختمان گل یاس
(توضیح: انجمنهایی که دانشجویانی از مقطع کارشناسی ارشد دارند، انتخابات در روز پنج شنبه 2 اسفند نیز برقرار است.)پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۲/۰۱