(پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 1403 (استعدادهای درخشان


فراخوان و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان

دانشگاه ایوان کی در مقطع کارشناسی ارشد

برای سال تحصیلی 1404-1403


دانشگاه ایوان کی مطابق با  آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (ابلاغیه شماره 77948/21 مورخ 05/05/93 وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ) ، اصلاحیه شماره 47820/21 مورخ 16/03/94  و اصلاحیه شماره 140036/2 مورخ 04/07/95 (درخصوص نحوه محاسبه15% برتر دانشجویان) ، در تمامی رشته / گرایش های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ایوان کی که در سال تحصیلی 1404-1403 دارای سهمیه پذیرش ازطریق کنکور سراسری هستند ، از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته ، بالحاظ نمودن شرایط ذیل دانشجو می پذیرد .

برای حمایت از دانشجویان مستعد و با توجه به تصمیم هیأت مؤسس دانشگاه، برای تمامی پذیرفته شدگان در این شیوه، تسهیلات شهریه ای در نظر گرفته شده است. دانشجو می بایست فقط یک کدام از این 2 طریق را برگزیند.
1-  (تخفیف شهریه ای 70 درصدی): در این حالت دانشجو مشمول 70 درصد تخفیف شهریه ثابت خواهد بود و الباقی شهریه را همانند سایردانشجویان در حین تحصیل پرداخت خواهد کرد.
2-  (بورسیه تحصیلی): دانشجو درحین تحصیل ملزم به پرداخت شهریه نخواهد بود و شهریه تحصیلی از آنها بخشی در قالب وام صندوق رفاه دانشجویان و الباقی پس از فارغ التحصیلی در قالب چند قسط دریافت خواهد شد. در این شیوه "ثبت نام و دریافت وام دانشجویی" الزامی" است و چنانچه دانشجو نتواند نسبت به تهیه مدارک لازم برای دریافت وام اقدام کند، بورسیه تحصیلی وی، کان لم یکن تلقی می گردد.


 

الف  شرایط متقاضیان پذیرش

1- دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی بهمن 98 ، مهر 99 و بهمن 99 مقطع کارشناسی که حائز شرایط یکی از بندهای (1-1) تا (1-3) باشند می توانند نسبت به ثبتنام و ارسال مدارک جهت شرکت در رقابت پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند :

1-1- دانشجویان دانشگاه ایوان کی که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی ، با سپری نمودن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی، به لحاظ معدل کل ، جزو 15% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند .

1-2- دانشجویان دانشگاه های سطح یک کشور (شامل دانشگاه های تهران ، تربیت مدرس ، شهید بهشتی , علامه طباطبایی ، اصفهان ، شیراز ، فردوسی مشهد، صنعتی امیر کبیر ، صنعتی شریف ، صنعتی اصفهان ، علم و صنعت ایران و خواجه نصیرالدین طوسی) که پس از گذراندن شش نیم سال تحصیلی ، با سپری نمودن حداقل سه چهارم واحدهای درسی ، به لحاظ معدل کل ، جزو 15% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند .

1-3- دانشجویان سایر دانشگاه ها ( دولتی، آزاد، غیرانتفاعی،پیام نور و...) که پس از گذراندن شش نیم سال تحصیلی ، با سپری نمودن حداقل سه چهارم واحدهای درسی ، به لحاظ معدل کل ، جزو 15% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند .

2- مدارک آن دسته از دانشجویان دانشگاه ایوان کی و سایردانشگاه های سطح یک کشور که در طول شش نیم سال تحصیلی موفق به فارغ التحصیلی می شوند و به لحاظ میانگین کل ، جزو 10% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی  خود هستند . به صورت مازاد بر ظرفیت ،  جهت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بررسی خواهدشد.

3- دانشجویان حائز رتبه های 1 تا 15 در مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور می توانند نسبتبه ثبت نام و ارسال مدارک جهت بهره مندی از تسهیلات پذیرش بدون آزمون ، اقدام نمایند .

4-متقاضیان پذیرش بایستی حداکثر تا تاریخ 1403/06/31 فارغ التحصیل شوند .

5- دانشجویانی که طول مدت تحصیل آنها در مقطع کارشناسی ، بیش از 8نیم سال باشد ، مجاز به استفاده از تسهیلات این فراخوان نمی باشند .

6- متقاضیانی که از زمان فارغ التحصیلی آن ها ، بیش از یک نیم سال تحصیلی گذشته است ، مجاز به استفاده از تسهیلات نیستند .

7- دانشجویان مهمان دائم در صورتی که حد اقل سه چهارم واحد های درسی خود را تا پایان نیم سال ششم در دانشگاه ایوان کی سپری کرده بانشد ، مجاز به استفاده از این تسهیلات هستند.

به عنوان مثال ، چنانچه دانشجوی مهمان دائم ، تا پایان نیم سال ششم 110 واحد درسی کرده باشد، در صورتی مجاز به شرکت در رقابت پذیرش بدون آزمون خواهد بودکه از این تعداد،82 واحد رادر دانشگاه ایوان کی گذرانده باشد.

8- مطابق ابلاغیه شماره 49505 مورخ 31/06/96 سازمان سنجش آموزش کشور ، دانش آموختگان کارشناسی نا پیوسته (کاردانی به کارشناسی) امکان استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون را ندارند .

ب  ظرفیت پذیرش

1- ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان ، برابر با 10% ظرفیت پذیرش از طریق کنکورسراسری ورود به مقطع کارشناسی ارشد در هر کدام از کد رشته  محل های اعلامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور است .

2- داوطلبان  می بایست پس از گذراندن شش نیم سال تحصیلی ، باگذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی ، به لحاظ میانگین کل ، جزو 10% برتردانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده باشند.

3- چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون یک گرایش از محل بندهای (ب-2) و (ب-3) تکمیل نشده و ظرفیت خالی باقی مانده باشد ، آموزش دانشگاه ایوان کی نسبت به انتشار فراخوان تکمیل ظرفیت اقدام خواهد نمود . صرفاً از دسته از دانشجویان دانشگاه ایوان کی که پس از گذراندن شش نیم سال تحصیلی ، با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی ، به لحاظ میانگین کل ، جزو 15% برتر دوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خودباشند ، می توانند در فراخوان تکمیل ظرفیت شرکت نمایند .

پ  تهیه و ارسال مدارک لازم

1- متقاضیان محترم بایستی مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 1403/04/31 ، از طریق پست سفارشی یا پیشتاز برای معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایوان کی به آدرس سمنان ، ایوان کی،بلوار آیت الله طالقانی ، دانشگاه ایوان کی ، کد پستی : 3591899888 ارسالنمایند.

2- مدارکلازم عبارتند از :

        کپی کارت ملی

        کپی صفحه اول شناسنامه

       کپی کارت دانشجویی

        کارنامه تحصیلی مقطع کارشناسی

    فرم تکمیل شده ثبت نام (موجود در سایت www.eyc.ac.ir )  توسط متقاضی که پس از تأیید کارشناس محترم آموزش،توسط معاون محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امضاء و مهر شده است .

        اصل گواهی رتبه رسمی صادره توسط دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویی کشور (صرفاً برای حائزین شرایط بند (الف  2))

3- مهلت ارسال مدارک : 1403/04/31

ت- نحوه تعیین رتبه کلاسی و محاسبه 15% برتر

1- متقاضیان پذیرش بایستی تا پایان نیم سال تحصیلی ششم، حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی را سپری کرده باشند.

2- در اعلام معدل و تعیین رتبه کلاسی ، چه برای متقاضیان در حال تحصیل و چه برای متقاضیانی که فراغ التحصیل شده اند ، معدل کل تا پایان نیم سال تحصیل ششم ملاک عمل خواهد بود .

3- برای دانشجویان ورودی بهمن 98، دروس گذرانده شده در ترم تابستان سال 99،در محاسبه تعداد واحد های گذرانده ، معدل و رتبه تا پایان نیم سال ششم (یعنی نیمسال 14011) لحاظ خواهد شد .

4- برای دانشجویان ورودی مهر 99، دروس گذارنده شده در ترم تابستان 1402، درمحاسبه تعداد واحدهای گذرانده تا پایان نیم سال ششم ( یعنی نیم سال کد 14012) لحاظ می شود ؛ ولی درمحاسبه معدل و رتبه لحاظ نخواهد شد .

5- برای دانشجویان ورودی بهمن 99، دروس گذرانده شده در ترم تابستان 1402، درمحاسبه تعداد واحد های گذرانده ، معدل و رتبه تا پایان نیم سال ششم (یعنی نیم سال کد 14021) لحاظ خواهد شد .

6- در محاسبه تعداد دانشجویان 15% برتر اول و 15% برتر دوم ، عدد حاصله رو به بالا گرد خواهد شد .

به عنوان مثال ، اگر تعداد کل دانشجویان هم رشته و هم ورودی 83 نفر باشد ،نفرات 1 تا 13 ، 15% برتر اول محسوب شده و نفرات 14 تا 25 ، 15% برتر دوم خواهندبود .

7- در محاسبه تعداد کل دانشجویان هم رشته و هم ورودی ، افرادی که وضعیت تحصیلی آنها در سیستم سما، عدم مراجعه ، و اتمام میهمانی ، درج شده است ،مورد سفارش قرار نخواهند گرفت.

8- در محاسبه تعداد کل دانشجویان هم رشته و هم ورودی ، دانشجویان مهمان دائم ، در صورتی مورد شمارش قرار می گیرند که تا پایان نیم سال ششم ، حداقل نیمی از واحد های درسی خود را در دانشگاه ایوان کی سپری کرده باشند .

به عنوان مثال ، چنانچه دانشجوی مهمان دائم تا پایان نیم سال ششم 110 واحدسپری کرده باشد ، در صورتی که محاسبه تعداد کل دانشجویان شمارش می شود که از این تعداد ، حداقل 55 واحد را در دانشگاه ایوان کی گذرانده باشد .

9- در محاسبه تعداد کل دانشجویان هم رشته و هم ورودی ، افرادی که برای وضعیت تحصیلی آنها در سیستم سما ، مواردی نظیر , اخراج از تحصیل  و انتقال به دانشگاه دیگر درج شده است ، به شکل زیر عمل خواهد شد : در صورتی که دانشجوی اخراج شده یا منتقل شده به دانشگاه دیگر ، حد اقل سه هشتم کل واحد های درسی مقطع کارشناسی را در دانشگاه ایوان کی سپری کرده باشد ، در محاسبه تعداد کل دانشجویان مورد شمارش قرار می گیرد ؛ و درغیر اینصورت ، دانشجوی مورد نظر در محاسبه تعداد کل دانشجویان هم رشته و هم ورودی لحاظ شود .

به عنوان مثال ، در صورتیکه تعداد کل واحد های درسی مقطع کارشناسی 140 باشد ،دانشجویی که پس از گذراندن 53 واحد اخراج شده است ، درمحاسبه تعداد کل دانشجویانشمارش می شود .

ث  بررسی پرونده ها ، روال اعلام نتایج و مراحل ثبت نام

1- پس از اتمام فرآیند بررسی پرونده های ارسالی ، اسامی پذیرفته شدگاتن ازطریق وب سایت رسمی دانشگاه ایوان کی به آدرس www.eyc.ac.ir و همچنین کانال رسمی تلگرامی دانشگاه به آدرس @eyc_uni اعلام خواهد شد .

2- پس ازا علام نتایج ، پذیرفته شدگان بایستی در موعد مقرر شده در اطلاعیه پذیرش  ، نسبت به نهایی کردن ثبت نام ویا اعلام انصراف کتبی اقدام نمایند تا معاونت آموزش دانشگاه ایوان کی فرآیندجایگزینی نفرات ذخیره را آغاز نماید .

        توجه : عواقب عدم اعلام انصراف کتبی درموعد مقرر به عهده دانشجو است و معاونت آموزش دانشگاه ایوان کی در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت .

3- پس از جایگزینی نفرات ذخیره ، لیست جدید پذیرفته شدگان از طریق وبسایت رسمی دانشگاه منتشر می شود.

4- چنانچه پس از جایگزینی نفرات ذخیره ، ظرفیت پذیرش بدون آزمون تکمیل نشده وظرفیت خالی باقی مانده باشد ، معاونت آموزش دانشگاه ایوان کی نسبت به انتشارفراخوان تکمیل ظرفیت اقدام خواهد نمود .

5- پس از بررسی پرونده های مرحله تکمیل ظرفیت ، اسامی پذیرفته شدگان نهایی توسط وبسایت رسمی دانشگاه اعلام می گردد .

6- اسامی پذیرفته شدگان نهایی در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور ثبت خواهد شدتا این سازمان نسبت به صدور تأییدیه برای این نفرات اقدام نماید .

7- پس از دریافت تأییدیه سازمان سنجش آموزش کشور ، دانشگاه ایوان کی مطابق روال ذیل نسبت به ثبت نام داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد اقدام خواهد کرد :

        معاونت آموزش دانشگاه ایوان کی ، زمان و مدرک لازم برای ثبت نام را از طریق وبسایت اعلام می کند .

       در مرحله اول ثبت نام ، کلیه پذیرفته شدگان بایستی با در دست داشتن مدارک لازم، شخصاً به معاونت آموزش دانشگاه ایوان کی مراجعه نمایند .

        دانشجو بایستی  جهت تکمیل مراحل ثبت نام به اداره ی آموزش مراجعه نماید . در این مرحله ، اطلاعات دانشجو توسط مدیریت محترم امور آموزشی در سیستم سما ثبت و برای وی شماره و کارت دانشجویی صادر می شود .

 
مهم: رشته های کارشناسی ارشد عبارتند از:حسابداری  
حسابرسی  
حقوق خصوصی  
روان‌شناسی تربیتی  
روان‌شناسی عمومی  
روان‌شناسی ورزشی  
مدیریت آموزشی  
مدیریت بازرگانی تجارت الكترونیكی
مدیریت پروژه و ساخت  
مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی
مدیریت صنعتی مدیریت پروژه
مدیریت فنّاوری اطلاعات سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت مالی  
مدیریت ورزشی مدیریت سازمان‌ها و باشگاه‌های ورزشی
معماری داخلی  
معماری و انرژی  
مهندسی برق سیستم‌های الکترونیک دیجیتال
مهندسی صنایع سیستم‌های تولید و خدمات
مهندسی صنایع مدل‌سازی سیستم‌ها و تحلیل داده‌ ها
مهندسی صنایع مدیریت مهندسی
مهندسی صنایع آینده پژوهی
مهندسی عمران سازه
مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی فنّاوری اطلاعات مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
مهندسی كامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیک
مهندسی معماری  
مهندسی معماری مسکن
مهندسی مكانیك طراحی کاربردی
مهندسی مكاترونیك

 


متقاضیان دانشگاه ایوان کی می توانند چنانچه واجد شرایط هستند، فرم پیوست را تکمیل و به کارشناس گروه خود تحویل دهند.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایوان کی


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱