نیاز عظیمی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • ایمیل: niaz.azimii@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

با توجه به برنامه ریزی ترم


 • دانشجو دکتری تخصصی معماری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان                       

  کارشناسی ارشد : مهندسی معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

        کارشناسی:   مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین


 • ·  تدریس در دانشگاه جامعگرمسار

  ·  تدریس در دانشگاه ایوان‌کی

  ·  تدریس در موسسه غیرانتفاعی علاء الدوله ( حاجیآباد)

  ·  تدریس در موسسه غیر انتفاعی توسعه آریا (ایوانکی)

  ·  تدریس معماریدر دبیرستان غیرانتفاعی ( کار و دانش)

  ·  همکاری با دفتر طراحی- فنی مهندسی آژند( گرمسار)

  ·   نظارتمعماری (ساختمان های  مسکونی)-دارای پروانهاشتغال(نظام مهندسی) در زمینه نظارت و اجرای معماری پایه 3

 • ·  شرکت در کنفرانس بینالمللی علوم و تکنولوژی (مالزی-کوالالامپور) و ارائه مقاله به صورت حضوری

  ·  شرکت در سومین کنگره بینالمللی عمران، معماری و توسعه  شهری دردانشگاه شهید بهشتی تهران و ارائه مقاله تحت عنوان " تاثیر فضای باز درگونه شناسی مجتمع های مسکونی"
 •  تالیف کتاب معماری تحتعنوان " معماری خانه" سال 1395