فریبرز امیری

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی: مدیریت بازرگانی/ دانشگاه شهید بهشتی/ سال 1370
  کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی(گرایش مالی)/ دانشگاه علامه طباطبایی/ عنوان پایان نامه: تدوین نظام کنترل مالی برای شرکت های هلدینگ ایرانی/ استاد راهنما: آقای دکتر حسین عبده تبریزی
  دکتری: مدیریت بازرگانی(گرایش منابع انسانی)/ دانشگاه شهید بهشتی/ سال 1390/ عنوان پایان نامه: طراحی و تبیین مدل ایجاد خلاقیت با رویکرد چند سطحی(perspective multi-level)/ استاد راهنما: آقای دکتر علی رضاییان
 • - مدیر گروه مدیریت به مدت 7 سال در دانشکده علوم انسانی 
  - مدیر گروه نگهداری در مرکز پژوهش های پشتیبانی و مهندسی ناجا در سال های 81 الی 85

 • سوابق پژوهشی:
  - تالیف کتاب خلاقیت و نوآوری با رویکرد چندسطحی
  - تالیف مقاله بررسی و تحلیل روابط متقابل عوامل فردی و عوامل گروهی موثر بر خلاقیت/ نام نشریه: چشم انداز مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی/ 1390
  - تالیف مقاله Investigation and analysis on interactions among individual factors and group factors effective on creativity/ نام نشریه: canadian social science/ 2012/
  - تالیف مقاله An investigation of interactions between individual factors and organizational factors effective on individual creativity/ نشریه دانشگاه شهید بهشتی
  - تالیف مقاله نگرش سیستمی در مدیریت توزیع کالاها و خدمات/ نشریه مجموعه مقالات نقش فروشگاه های زنجیره ای در توزیع/ ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی/ سال 1377
  - تالیف مقاله فنون و روش های حمل دستی کالا چاپ شده در فصلنامه شماره 8 آماد و پشتیبانی ناجا
  - تالیف مقاله ارگونومی در حمل و نقل دستی انبار چاپ شده در مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نگهداری و ذخیره سازی اقلام در ناجا در سال 1382
  - همکاری در پروژه استاندارد سازی انبارها و مرکز نگهداری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
  - همکاری در پروژه طراحی و چاپ پوسترهای آموزشی نگهداری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
  - همکاری در پروژه تدوین و نشر کتاب راهنمای علمی کاربردی نگهداری و ذخیره سازی مواد غذایی در انبار سردخانه در معونت آماد و پشتیبانی ناجا
  - همکاری در پروژه تدوین و نشر کتاب اصول و مبانی انبارداری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
  - همکاری در پروژه تدوین و نشر کتاب مدیریت انبارداری پیشرفته در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
  - همکاری در پروژه تدوین و نشر کتاب اصول و روش های انبارداری نوین در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
  - دبیر علمی اولین همایش سراسری نگهداری و ذخیره سازی در ناجا در سال 1382
  - همکاری در پروژه تدوین آیین نامه ایمنی انبارها در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
  - همکاری در پروژه روش های بهینه سازی انبارها و مرکز نگهداری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
  - همکاری در پروژه تدوین دستورالعمل های جامع انبارگردانی، ایمنی انبارها و نحوه چیدمان انبارها در معونت آماد و پشتیبانی ناجا
  - همکاری در پروژه طراحی و تدوین دوره های آموزشی کاردانی انبارداری و کارشناسی آماد در دانشگاه علوم انتظامی
   تهیه و تدوین جزوه اصول انبارداری در مرکز مطالعات و پژوهش های پشتیبانی و مهندسی ناجا به منظور تدریس دوره های آموزشی کوتاه مدت انبارداران ناجا
  - تهیه و تدوین جزوه ایمنی انبارها در مرکز مطالعات و پژوهش های پشتیبانی و مهندسی ناجا به منظور تدریس در دوره های آموزشی کوتاه مدت انبارداران ناجا
  - همکاری در پروژه اصلاح و تکمیل سیستم نرم افزاری انبار در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا