مهدی آزادی

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران-راه و ترابری
  • مرتبه علمی: مربی
  • ایمیل: m.azadi@eyc.ac.ir
  • تلفن: 02334521263

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنج شنبه


  • لیسانس مهندسی عمران

    فوق لیسانس مهندسی عمران- راه و ترابری