مصوبات سی و هفتمین جلسه تحصیلات تکمیلی


در ادامه وضعیت پذیرش و عدم پذیرش یا پذیرش با اصلاحات تعدادی از پروپوزال های کارشناسی ارشد که در سی وهفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ97/09/05 مشخص شد اعلام می گردد

پیوست ها
نوشته شده توسط تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۱۳۹v/۰۹/۰۵