11 شهریور

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

26 شهریور

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

9 مهر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

10 دی

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

علی محمد احمدوند

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت سیستم ها از دانشگاه تهران
 • مرتبه علمی: استاد
 • ایمیل: a.ahmadvand@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی: مهندسی برق – دانشگاه شهید چمران اهواز – 1364

  کارشناسی ارشد: مدیریت سیستم‌ها – دانشگاه تهران - 1371

  دکتری: مدیریت سیستم‌ها – دانشگاه تهران - 1378

 • 1.     ریاست دانشگاه ایوان‌کی

  2.     ریاست دانشگاه شاهد

  3.     معاون آموزشی دانشگاه امام حسین(ع)

  4.     معاون توسعه و تعالی دانشگاه امام حسین (ع)

  5.     ریاست دانشکده برق دانشگاه امام حسین(ع)

  6.      معاون آموزشی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه امام‌ حسین(ع)

  7.     معاون هماهنگ‌کننده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین(ع)

  8.     مشاور فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

  9.     مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  10.  مشاور رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری

  11.  مشاور شهردار تهران

  12.  مشاور رئیس بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

  13.  عضو کمیته بازنگری ساختار، قوانین و مقررات شورای شهر تهران

  14.  رئیس مرکز تحقیقات راهبردی بنیادتعاون ناجا

  15.  رئیس مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا

  16.  رئیس مرکز تحقیقات آموزش و نیروی انسانی ناجا

  17.  جانشین مرکز مخابرات الکترونیک توحید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  18.  فرماندهی گردان رزمی در دوران دفاعمقدس

  19.  فرماندهی گروهان رزمی در دوران دفاع مقدس

  20.  فرماندهی دسته رزمی در دوران دفاع مقدس

  21.  مدیریت آموزش و نیروی انسانی مخابرات الکترونیک کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس

  22.  مدیریت آموزش و نیروی انسانی مخابرات الکترونیک نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس

 • ارائه بیش از 40مقاله علمی‌ترویجی، 40 مقاله علمی‌پژوهشی و ISI، 50 مقاله درکنفرانس‌ها و همایش‌های داخلی و بین‌المللی که برخی از جدیدترین آن‌ها عبارت‌انداز:

  1.     اکبریان اقدم، اسداله؛ احمدوند، علی‌محمد؛ علی‌محمدی، سعید؛ مدیریتتولید آینده در نیروگاه‌های برقابی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: نیروگاهسد کارون 4)، فصل‌نامه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، دوره 7، شماره 2، تابستان1394، 215-244.

  2.     اکبریان اقدم، اسداله؛ احمدوند، علی‌محمد؛ علی‌محمدی، سعید؛ تولیدسناریوهای بلندمدت جریان در حوضه‌های آبریز تحت تاثیر تغییر اقلیم و تحلیل آن‌ها (مطالعه موردی: حوزه آبریز سد کارون 4) ، فصل‌نامه علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی،زمستان 1393.

  3.     احمدوند، علی‌محمد؛ صفری، اکرم؛بررسی چالش‌های کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش شهر تهران و طراحی مدلمناسب آن، همایش ملی چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، زمستان 1393.

  4.     احمدوند، علی‌محمد؛ صفری، اکرم؛بررسی چالش‌های کاربرد فناوری اطلاعات و طراحی مدل مناسب آن، همایش ملی چالش‌هایمدیریت فناوری اطلاعات، تهران، زمستان 1393.

  5.     Ahmadvand, Mohsen; Ahmadvand, Ali Mohammad;Khorasanchi, Fatemeh; Strategic evaluation and development of business models(case study: a learning institute), International conference on modernresearch’s in management, economics and accounting, Istanbul, Turkey, 2015.

  6.     Ahmadvand, Mohsen; Ahmadvand, Ali Mohammad; Khorasanchi, Fatemeh; Anew approach for evaluation, development and prioritization of business models,2nd International conference on new challenges in management andbusiness, Ardabil, Iran, 2015.

  7.     احمدوند، علی‌محمد؛ رئیسی، عباس؛باستان، مهدی؛ توسعه استفاده از انرژی‌های نو در ایران با رویکرد تفکر سیستمی،کنفرانس بین‌المللی توسعه و تعالی کسب و کار، مدیریت و اقتصاد، تهران، پاییز 1394.

  8.     احمدوند، علی‌محمد؛ خراسان‌چی،فاطمه؛ احمدوند، محسن؛ بررسی تاثیر دانش شهروندان در توسعه خدمات و محصولات آتش‌نشانی،اولین همایش ملی آتش‌نشانی و ایمنی شهری، تهران، زمستان 1394.

  9.     احمدوند، علی‌محمد؛ شاهچراغی، وحید؛سنجقی، محمدابراهیم؛ فرتوک‌زاده، حمیدرضا؛ الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فصل‌نامه علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک، تهران،زمستان 1394.

 • راهنمایی بیش از 100 پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • 1.     ترجمه کتاب " کار در سازمان‌ها" انتشارات جهان جام‌جم در سال1387

  2.     ترجمه کتاب " مدیریت بحران، پاسخ‌های اهل فن به چالش‌های روزانه"انتشارات جهان جام‌جم در سال 1388 (چاپ دوم-1393)

  3.     ترجمه کتاب " تفکر سیستمی، کل‌گرایی خلاق برای مدیران" انتشاراتدانشگاه ایوان‌کی در سال 1388 (چاپ دوم-1391) (چاپ سوم-1394)

  4.     ترجمه کتاب " مدیریت بحران سازمانی عامل انسانی " انتشارات جهان جام‌جم در سال 1388

  5.     ترجمه کتاب " مدیریت بحران در جهانی پیچیده" انتشاراتدانشگاه ایوان‌کی با همکاری مرکز پژوهش‌های مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی دانشگاه امام حسین(ع) در سال 1389 (چاپ دوم 1393)

  6.      ترجمه کتاب " مدیریت عملکرد " انتشارات دانشگاه ایوان‌کی درسال 1390

  7.     ترجمه کتاب " مدیریت دانش در امور پلیسی " انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1390

  8.     ترجمه کتاب " مدیریت عملکرد- راهبردها، مداخله‌‌ها، پیش‌ران‌ها "انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1390 (چاپ دوم-1393)

  9.     ترجمه کتاب " راهنمای گام به گام کسب دانش در عمل" انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1391 ( چاپ دوم -1394)

  10.  ترجمه کتاب " ایجاد وپیاده‌سازی برنامه راهبردی خویش " انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1393(چاپ دوم 1394)

  11.  ترجمه کتاب " انقلاب درمدیریت عملکرد " انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1394

  12.  ترجمه کتاب " برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر عوامل حیاتی موفقیت و سناریوهای آینده" انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1394

 • 1.     مدیر نمونه دانشگاه امام حسین (ع) و دریافت لوح از دست مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) سال 78

  2.     استاد نمونه پنج ساله دانشگاه امام حسین (ع) در گروه علوم انسانی سال 81

  3.     مدیر نمونه دانشگاه امام حسین (ع) در سال80

  4.     مدیر نمونه در 20 نفر اول سپاه سال 80 براساس ارزشیابی سراسری سپاه

  5.     مدرس نمونه سال 84 دانشگاه امام حسین(ع)

  6.      مسئول تحقیقاتی نمونه (برترین‌ها) در سال‌های83 و 84 در ناجا

  7.     ناظر نمونه تحقیقاتی در سال 84 درناجا

  8.     استاد نمونه دانشگاه امام حسین (ع) در سال88

  9.     مترجم شایسته تقدیر کتاب تفکر سیستمی،کل گرایی خلاق برای مدیران (یازدهمین دوره جایزه کتاب فصل پاییز1388) ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  10.  مترجم شایسته تقدیر کتاب تفکر سیستمی، کل گرایی خلاق برای مدیران (کتاب سالشاخه مهندسی صنایع کشور 1390) از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  11.  کارآفرین برتر استان سمنان در سال 1390.

عاطفه سرهنگی

 • مدرک تحصیلی: حسابداری
 • ایمیل: a.sarhangi@eyc.ac.ir
 • تلفن: 023-34521595

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنجشنبه


اخبار تصویری گروه


دریافت جایزه بهترین مقاله شبیه‌سازی

جایزه بهترین مقاله شبیه‌سازی کنفرانس بین المللی IEOM2019 به مهدی باستان و پروفسور علی ...

حد نصاب آزمون های زبان قبل از آزمون جامع دکتری

دانشجویان محترم رشته دکتری مهندسی صنایع با سلام جهت آگاهی از حد نصاب آزمون های زبان قبل ...

تاریخ تحویل پروژه پایانی

اطلاعیه_مهم دانشجویانی که پروژه پایانی آنها اماده دفاع و مورد تایید استاد راهنما ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


شناسایی و الویت بندی مولفه های موثر بر موفقیت نوآوری باز در جهت کسب رضایت مشتریان

دانشجو:طه امیری      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

طراحی نمودار كنترل میانگین متحرك موزون نمایی تركیبی برای پایش پراكندگی فرآیند با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری

دانشجو:اسیه رجبی      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

ارائه رویکردی پایدار مبتنی BWM و GRA-VIKOR جهت ارزیابی مکان نیروگاه خورشیدی تحت محیط فازی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دانشجو:حسن خدمتی      استاد راهنما: احمد گایینی

توسعه چارچوب سیستم مدیریت ایمنی حیاتی موثر بر عملکرد سلامت و ایمنی در پروژه های ساختمانی

دانشجو:مهسا قربانی گنجه      استاد راهنما: بهزاد ملکی ویشکائی

تاثیریکپارچگی زنجیره تأمین برنوآوری بانقش میانجی مدیریت دانش درصنعت شیمایی فارس

دانشجو:حسن قاسم پوراقاملكی      استاد راهنما: احمد گایینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر نوآوری اجتماعی کسب و کارها

دانشجو:سپیده ابوفاضلی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بر پیاده سازی و استمرار نظامات مدیریتی (مطالعه موردی: صنایع تولیدی)

دانشجو:میثم قره باغی      استاد راهنما: احمد گایینی

بررسی اثر خطاهای اندازه گیری بر عملکرد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی همگن چند متغیره

دانشجو:سیدمهدی سجادی      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی پرسنل بر اساس روش تلفیقی بازخورد 360 درجه و تصمیم‌گیری چند معیاره؛ مورد مطالعاتی: سرپرستان واحدهای شرکت بین‌المللی محصولات پارس

دانشجو:حسن یگانه زاده گیلاکجانی      استاد راهنما: احمد گایینی

بررسی نقش بسته بندی و تاثیر آن بر فروش محصول (مواد غذایی)در فروشگاه زنجیره ای جانبو و سون با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری

دانشجو:قاسم فراشی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

بررسی عوامل کلیدی موفقیت صنعت چاپ با رویکرد ترکیبی

دانشجو:علی یزدان پناه فدایی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

توسعه نمودار کنترل برای پایش همزمان میانگین و پراکندگی فرآیند با استفاده از رویکرد نمونه گیری کمترین و بیشترین مجموعه رتبه دار در فاز2

دانشجو:فرنوش فرجیان      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

پایش پروفایل های خطی چندگانه تحت رویکرد های مجموعه رتبه بندی شده در فاز2

دانشجو:حسن سلیمی رشت ابادی      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

توسعه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تصمیم‌گیری چندمعیاره و سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با در نظر گرفتن مفاهیم توسعه پایدار: مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان

دانشجو:عبدالرضا ازادمنش      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر دوسوتوانی سازمانی

دانشجو:شیوا قیدی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

بررسی اثر تفکر سیستمی بر عملکرد سازمان از طریق متغیر میانجی تعهد مدیریت ارشد با استفاده از روش معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت اکسیر صنعت باختری گرید یک پیمانکار نفت و گاز در ایران)

دانشجو:وحید پیریایی      استاد راهنما: احمد گایینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

شناسایی و اولویت بندی شاخص های رضایت مندی مشتریان از خدمات و محصولات اشتراکی تحت عدم قطعیت با در نظر گرفتن وزن های ترکیبی

دانشجو:محدثه نیك فر      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های رضایت‌مندی مشتریان از خدمات بانک با استفاده از مدیریت دانش مشتری

دانشجو:محمدمهدی كلائی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۳

ارزیابی اثربخشی عملکرد مدل جاری سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محی ط زیست در پروژههای عمرانی و ساخت و ساز شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)

دانشجو:منصوره سكاكی قزوینی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۳

آسیب شناسی سیاست گذاری توسعه صنعت دارو در جمهوری اسلامی ایران

دانشجو:داود حیدری سزنقی      استاد راهنما: دکتر عباس  خسروی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۱۲/۱۱

نمودار کنترل میانگین متحرک موزون همگن تحت قوانین حساس سازی با و بدون حضور خطای اندازه‌گیری

دانشجو:مریم کیانی انبوهی      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

تهیه نقشه راه جانشین پروری در دستگاههای دولتی به روش ای پلن

دانشجو:نازیلا اسائی      استاد راهنما: دکتر عباس  خسروی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۲/۰۶/۲v

زمان بندی توام تولید و نگهداری-تعمیرات پیشگیرانه برای یک ماشین زوال پذیر

دانشجو:میرآبادی دستجردی دانیال      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

حل مساله تخصیص قابلیت اطمینان مازاد با استفاده از الگوریتم تکاملی ترکیبی بر مبنای الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک

دانشجو:آزاده اندرخور      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

مسیریابی رفتاری کاربران در سیستم‌های الکترونیکی مشتری محور، با استفاده از داده کاوی فازی (مورد مطالعاتی: کافه بازار)

دانشجو:علی سیری سقرلو      استاد راهنما: محمدرضا  ملکی

بهینه سازی مسیر یابی و مکان یابی انبار فروش در زنجیره تامین سه سطحی کالا فاسد شدنی با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا

دانشجو:مرجان رسولی      استاد راهنما: غلامرضا جهانشاهلو

شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت کسب و کارهای نوپای مالی مورد مطالعه استان تهران

دانشجو:احسان محمدعلی پور      استاد راهنما: احمد گایینی

اثر تخمین پارامتر بر پایش همزمان میانگین و پراکندگی فرآیند

دانشجو:محسن محمودی راد      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل زیربنایی سازه‌های هوشمند سبز (مطالعه موردی: انجمن مدیریت سبز ایران)

دانشجو:مریم اسماعیلی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

بررسی اثر خطاهای اندازه گیری بر عملکرد نمودار کنترل X ̅ تحت نمونه گیری سه مرحله ای

دانشجو:شایسته یارمحمدی صابر      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

طراحی مدل ارزیابی ریسک زنجیره تأمین سازمان‌های حمل‌ونقل دریایی استفاده از روش بهترین بدترین (BWM)

دانشجو:مسعود علیزاده      استاد راهنما: بهزاد ملکی ویشکائی

یکپارچه‌سازی آماره میانگین متحرک موزون همگن چندمتغیره و مدل جمعی خطا تحت قوانین حساس‌سازی برای پایش بردار میانگین فرآیندهای چندمتغیره

دانشجو:فرشاد بهار      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

: بررسی کیفیت خدمت دریافت شده و نقش آن بر رضایت مشتری با روش معادلات ساختاری در مجموعه فرهنگی ورزشی نفت تهران

دانشجو:سعید سرلك      استاد راهنما: احمد گایینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۸

اثر تخمین پارامتر بر پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس فرایندهای چند متغیره

دانشجو:محمود سعادتیان فر      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

شناسایی و الویت بندی شاخص های انتخاب مدیر پروژه

دانشجو:ابوالقاسم ربیعی نیا      استاد راهنما: احمد گایینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توسعه رویکردهایی برای کاهش اثر خطای اندازه گیری بر عملکرد نمودار کنترل X ̅ تحت نمونه گیری دوگانه

دانشجو:الهه فروتن      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

برنامه‌ریزی منابع در زنجیره تأمین سلامت به منظور تقلیل اثرات پاندمی

دانشجو:مریم سبزی كشتلی      استاد راهنما: دکتر وحید کیوانفر

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز در شرایط کرونا با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

دانشجو:اسماعیل میرشكار      استاد راهنما: احمد گایینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۳

توسعه نمودار کنترل میانگین متحرک موزون همگن ترکیبی برای پایش بردار میانگین فرآیندهای چند متغیره

دانشجو:مجید رسولی      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۶/۲۴

برنامه ریزی توسعه ظرفیت بیمارستان با استفاده از بهینه سازی همزمان هزینه و سطح رضایت مندی بیماران مطالعه موردی:یکی از بیمارستان های شهر تهران

دانشجو:تهمینه فغانی      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت کسب و کارهای خانگی و روستایی(موردمطالعه:شرکت توسعه و تدبیر جوامع سلام)

دانشجو:سیدعلی مدرسی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

آسیب شناسی سیاست های توسعه کسب و کار های نوپا در جمهوری اسلامی ایران

دانشجو:علی سائینی      استاد راهنما: دکتر عباس  خسروی

ارزیابی اثر تحول سازمانی از طریق خدمات وب 04 بر موفقیت سازمانی ( شركت رویال پرداز تیام)

دانشجو:فرزانه كاویانی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

ارائه یک مدل چند هدفه سیستمهای تولید و فروشبرق در تصفیهخانه فاضلاب با در نظر گرفتن ملاحظات نگهداری و تعمیرات

دانشجو:پریا اندرزی      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

ارائه یک مدل بهینه چند هدفه برای مدیریت زیست محیطی صنعتی: مطالعه موردی فولاد اصفهان

دانشجو:یاسمین سادات آفاقی      استاد راهنما: احمد گایینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

ارزیابی تطبیقی طراحی راهبرد در اسناد راهبردی صنایع کلان کشور به‌منظور استخراج رویکرد بهینه راه‌پردازی

دانشجو:حمیدرضا مزروعی صومعه سرایی      استاد راهنما: دکتر عباس  خسروی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۲/۰۶/۲v

ارزیابی فرایند اسناد راهبردی صنایع مادر کشور در بازه منتهی به افق 1404

دانشجو:زهرا میرزایی      استاد راهنما: دکتر عباس  خسروی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۲/۰۶/۲v

بررسی نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان BIMدر مدیریت پروژه های زیر زمینی ( ایستگاه مترو )

دانشجو:فاطمه بكایی زواره      استاد راهنما: حسن صادقی

تدوین استراتژی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از ایران

دانشجو:زینب شریفی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند