9 شهریور

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

21 شهریور

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

4 مهر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

6 دی

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

محسن احمدوند

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: mohsen.ahmadvand@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

دوشنبه تا پنج شنبه


 • کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه ایوانکی

  دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تهران

  1. دبیر اجرایی  «اولین کنفرانس ملی پلیس، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی» به سفارش معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا ، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا، 1392
  2. پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجهناجا از سال 1390 تا 1393
  3. مدیر کنترل پروژه برنامه ترکیبی شبی در کهکشانها ، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، 1393
  4. مدیر پایگاه اطلاع رسانی برنامه ترکیبی شبی در کهکشانها ، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، 1393
  5. پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی بنیاد تعاون ناجا از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
  6. مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی، دانشگاه ایوانکی، 1395
  7. معاونت طرح، توسعه و برنامهریزی دانشگاه ایوان کی، دانشگاه ایوانکی، ۱۳۹۶
  8. مدیر گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه ایوانکی، دانشگاه ایوانکی، ۱۳۹۷
 • .            تألیف مقاله «چارچوب کاربردی نظام 5s در طرح امنیت اجتماعی»، به همراهی پیمان قنبریان علویجه،فصلنامه‌ی توسعه سازمانی پلیس (علمی- ترویجی ISC)شماره‌ی42، 1391

  2.          تألیف مقاله « ارائه مدلی تلفیقی نظام آراستگیمحیط کار(7S) و مدل تعالی جهت افزایش بهره‌وری و نظم در سازمان»،فصلنامه  توسعه سازمانی پلیس(علمی ترویجیISC)، بههمراهی امیر تربتی و پیمان قنبریان علویجه و ناصر پوررضا،1391

  3.          تألیف مقاله «مدل جامعه‌ی خلاق و مسلماندر حال پیشرفت»، اولین کنگره  ملی پیشگامانپیشرفت،سازمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،تهران ،1391

  4.          تألیف مقاله «ارائه الگوی مفهومی بهبود عملکردناجا با تلفیق داده کاوی و مدیریت دانش با بهره‌گیری نقش مرکز نظارت همگانی197»  به همراهی امیر تربتی،ناصر پوررضا و احمدسلمانی ،همایش ملی مدیریت دانش و پلیس دانش بنیان،سازمان تحقیقات نیروی انتظامی جمهوریاسلامی ایران،1391،(برگزیده به عنوان یکی از 10 مقاله  برتر+ ارائه حضوری)

  5.          تألیف مقاله «بهکارگیری بهینه قابلیتهایفناوری اطلاعات و ارتباطات: راهی فراسوی سازمانهای دانشمدار»  به همراهی الهام آخوندزاده و پندار زارعی ،اولینهمایش ملی حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،1391

  6.          تألیف مقاله «لزوم استفاده از مدیریت زنجیره‌یتامین در مناطق محروم به منظور دسترسی به اقتصاد مقاومتی»،به همراهی انیسه احمدوند،دومینکنگره  ملی پیشگامان پیشرفت،سازمان الگوی اسلامیایرانی پیشرفت،1391(مقاله‌ی برتر جهت ارائه حضوری)

   

  7.          تألیف مقاله « ارائه‌ی الگوی تصمیم گیریبرون سپاری سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه‌ی موردی)»،فصلنامه مدیریت پروژه‌ی قرب(علمی تخصصی)، به همراهی امیر تربتی و فاطمه خراسان‌چی،1392

  8.          تألیف مقاله « ارائه یک مدل کسب و کار تحتوب جهت افزایش کیفیت خدمات دفاتر پلیس+10»،اولین همایش ملی پلیس، مدیریت کیفیت و تعالیسازمانی، به همراهی فاطمه خراسان‌چی و انیسه احمدوند،تهران، 1392(مقاله برتر جهت ارائهحضوری)

  9.          تألیف مقاله «اردوهای جهادی راهکاری به منظوردسترسی به اقتصاد مقاومتی» به همراهی فاطمه‌ خراسان‌چی ،سومین کنگره‌ی ملی پیشگامانپیشرفت، سازمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، تهران،1392

  10.        تألیف مقاله «نوآوری در سازمان؛ بررسی انواع،مراحل پیاده سازی و عوامل موثر بر آن» به همراهی فاطمه‌ خراسان‌چی ،چهارمین کنگره‌یملی پیشگامان پیشرفت،سازمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شیراز،1392(مقاله‌ی برتر جهتارائه‌ حضوری + مقاله‌ برتر از نظر حاضرین در کنگره)

  11.        تألیف مقاله «تلفیق داده‌کاوی و مدیریت دانشبه منظور بهبود عملکرد ناجا ( نمونه پژوهی: مرکز نظارت همگانی 197)»  به همراهی امیر تربتی، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس(علمی-ترویجیISC)، شماره 52 بهار 1394، 57-68

  12.        تألیف مقاله « ارائه‌ یک مدل کسب و کار فناوری‌محوربرای دفاتر پلیس+10»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی (علمی - پژوهشی ISC) ، به همراهی فاطمه خراسان‌چی و انیسه احمدوند،تهران، شماره 8 دورهویژه نامه زمستان 1393، 124-154

  13.        تألیف مقاله « ارزیابی و توسعه راهبردی مدلکسب و کار»،کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ، به همراهیعلی محمد احمدوند و فاطمه خراسان‌چی،استانبول، تابستان 1394 (ارائه حضوری)

  14.        تألیف مقاله « رویکردی نوین برای ارزیابی،توسعه و اولویت‌بندی مدل‌های کسب و کار»، دومین کنفرانس بین‌المللی چالش‌های نوین درمدیریت ، به همراهی علی‌محمد احمدوند و فاطمه خراسان‌چی،اردبیل،تابستان1394 (ارائهحضوری)

  15.        تألیف مقاله « بررسی تاثیر دانش شهروندان درتوسعه خدمات و محصولات آتش‌نشانی»، اولین همایش ملی آتش‌نشانی و ایمنی شهری، به همراهیعلی‌محمد احمدوند و فاطمه خراسان‌چی،تهران،زمستان1394 (ارائه حضوری + مقاله برتر همایش)

  16.        تألیف مقاله « ارائه الگوی جامع مهندسی مجددفرآیندهای سازمانی در ناجا»،فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی (علمی - پژوهشی ISC) ، به همراهی علی‌محمد احمدوند، محمدعلی اقبالی و حسین اقبالی،تهران

  17.        تألیف مقاله « بررسی تاثیر قیمت نفت بر ایجادکار»،34امین کنفرانس بین‌المللی پویایی‌شناسی سیستم‌ها، به همراهی محمدعلی اقبالی وحسین اقبالی، هلند، 2016

  18.        تألیف مقاله «الگوی کارسنجی و زمان‌سنجی برایبهبود عملکرد مستمر در مشاغل اداری ناجا»  بههمراهی امیر تربتی، سعید احمدوند و محمد قادری، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس(علمی-ترویجیISC)، شماره 56 ، 1395، صص31-13

  19.        تألیف مقاله «شناسایی و اولویت‌بندی عواملموثر بر رضایت‌مندی مشتریان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت با استفاده از روشسوآرا »  به همراهی سید محمدمهدی هاشمی، چهارمینکنفرانس پژوهش‌های نوین در مدیریت و حسابداری، انجمن مدیریت ایران، تابستان ۱۳۹۷


ساناز سعیدی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • ایمیل:
 • تلفن: 023-34521598 داخلی 228

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 7:45-14:30


 • کارشناسی

اخبار تصویری گروه


دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

تاریخ 9 اسفند 1397 توسط دانشگاه ایوان کی- موسسه بین المللی مهد پژوهش ره پویان حقیقت و ...

ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

در تاریخ 6 تیر 1398 توسط موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران ...

برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم‌های فازی

اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم‌های فازی توسط دانشگاه ایوان‌کی با همکاری مؤسسه مهد ...

دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی

دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر اشتیاق شغلی و وفاداری سازمانی(مورد مطالعه شهرداری تهران)

دانشجو:محسن شمسایی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

طراحی (بررسی) مدل موفقیت استقرار و پیاده سازی MIS در شرکتهای بازرگانی، صنعتی و تولیدی (مورد مطالعه شرکت ایستا)

دانشجو:احمد عبدی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

بررسی رابطه عوامل فرهنگ سازمانی بر نوآوری کارکنان با نقش تعدلیگر جنسیت(مورد مطالعه: تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو)

دانشجو:میثم نادری      استاد راهنما: سید عباس  کاظمی

بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی خلاقیت سازمانی

دانشجو:اسماء مالمیر      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

بررسی رابطه جنسیت بر شایستگی های رهبری، رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد زیردستان مدیران و معلمان در مدارس منطقه 5

دانشجو:مریم امیری      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

بررسی میزان فرسودگی شغلی پرسنل بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت و درمان پاکدشت طی دوره اپیدمی کووید 19

دانشجو:رضا زبده گلدیانی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت استعداد

دانشجو:محمدهادی قمی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

بررسی رابطه تغییر نگرش مدیریت منابع انسانی با نشاط و نوآوری در کارکنان دانشگاه تهران با رویکرد آینده پژوهی

دانشجو:علیرضا فلزی نصیری      استاد راهنما: سید احمد حسینی

بررسی تاثیر هوش فرهنگی و اجتماعی مدیران بر همتاسازی کارکنان ( مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر تهران) تاثیر هوش فرهنگی و اجتماعی مدیران بر همتاسازی کارکنان ( مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر تهران)

دانشجو:محسن تندرو      استاد راهنما: سید احمد حسینی

بررسی عوامل موثر بر ستانده های شغلی كاركنان از منظر حمایت خانوادگی با نقش میانجی خودكارآیی (مورد مطالعه: بانك سپه سرپرستی منطقه شمال تهران)

دانشجو:محمدرضا دهقان منشادی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

نقش اقدامات مدیریت انسانی راهبردی بر توانمندسازی نیروی انسانی بر ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری (مورد مطالعه:سازمان آموزش و پرورش)

دانشجو:شیوا شجاعی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان نیمه شمالی خط یک مترو تهران

دانشجو:مهدی نصرابادی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

واکاوی ویژگیهای مدیریت جهادی در سیره زندگی حاج قاسم سلیمانی

دانشجو:سجاد احسانی      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

بررسی تأ ثیر مدیریت منابع انسانی سبز در بهینه سازی مصرف انرژی )مورد مطالعه: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، وزارت نفت(

دانشجو:مژگان احمدبیگی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

عوامل موثر بر میزان وفاداری کارکنان بانک و رابطه آن با مولفه های استعداد و رهبری اصیل سازمانی

دانشجو:مهدی محمدی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۹

بررسی ارتباط نتایج شایستگیهای بنیادین (حاصل از کانون ارزیابی) با نتایج رفتارهای طبع شناسانه (مزاج) فرد (مطالعه موردی: ساتا)

دانشجو:محمد دلاورپوراقدم      استاد راهنما: سید عباس  کاظمی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۹

تأثیر خلاقیت شغلی، تعهد عاطفی و رهبری اصیل بر عملكرد فردی كاركنان فروش (مورد مطالعه: شركت بیمه پاسارگاد)

دانشجو:یونس عبداللهی خیرآبادی      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۹

تاثیر تغییرات سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی رهبری تحول گرا

دانشجو:ناهید صلواتچی      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۹

بررسی پیش نیازهای انگیزشی رفتار نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه : سازمان تأمین اجتماعی استان تهران )

دانشجو:فرزانه مسلمی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۹

تاثیر سرمایه فکری و هوش هیجانی بر عملکرد شغلی ؛ مورد مطالعه کارکنان شهرداری تهران

دانشجو:ابراهیم ابراهیم پور      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۹

بررسی نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای در ارتباط بین درک سیاستهای سازمان و پنهان سازی دانش

دانشجو:مصطفی نصرالهی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۱v

نقش سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ( سازمان مورد مطالعه : کارخانه سیمان شمال )

دانشجو:ساسان شیرمحمدی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

بررسی روش های بهبود نظام انتصابات در آمو.زش و پرورش ( مورد مطالعه : شهرستان قرچک )

دانشجو:نرگس السادات دامغانیان      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

شناسایی شایستگی های مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری

دانشجو:وحید غلامرضائی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی کارکنان

دانشجو:پریسا خوش صحبت یزدی      استاد راهنما: سید عباس  کاظمی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تاثیر تمرکززدایی بر مشارکت کارکنان و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه :نیروی انتظام

دانشجو:محسن ضیائی      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

تأثیر امنیت شغلی بر فرسودگی شغلی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر شهرت سازمانی (مورد مطالعه: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران)

دانشجو:رضا گودرزی      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

بررسی تأثیر مهارتهای سه گانه مدیریتی بر رضایت شغلی کارکنان(مورد مطالعه: شرکت بهره برداری مترو تهران)

دانشجو:عباس فاضل زاده سوادكوهی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

تاثیر اقدامات و فعالیت‌های مدیریت دانش بر روی عملکرد نوآوری با در نظر گرفتن نقش پویایی‌های محیطی و سرمایه انسانی (مورد مطالعه شرکت کاله)

دانشجو:هادی فیروزی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر میزان وفاداری و تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان قرچک

دانشجو:علیرضا فانی خشتی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و چابکی استراتژیک در شهرداری تهران

دانشجو:محمد علی پوررودپشتی      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تاثیر توانمند سازی نیروی انسانی بر تعهد كاركنان با در نظر گرفتن نقش میانجی انگیزاننده های شغلی ( مورد مطالعه : شركت توزیع نیروی برق استان تهران )

دانشجو:بهنام زینال زاده برجلو      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

شناسایی و تحلیل شاخص های جانشین پروری نوین در شهرداری تهران

دانشجو:ابراهیم اهنگی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی شاخصهای مدیریت جهاد ی و تاثیر آن بر شکل گیری فضیلت سازمانی

دانشجو:اكبر بندعلیزاده بیله درق      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی رابطۀ پارامترهای رفتاری عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی در دادگستری استان تهران

دانشجو:زهرا لطیفی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی تأثیر سرمایه روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی انگیزش شغلی(مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی)

دانشجو:سیدمصطفی جعفریان      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی تاثیر اعتماد به مدیران بر آوای کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی مورد مطالعه: کارکنان بانک صادرات

دانشجو:حسن دولت یاری قلعه جوقی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی تاثیر جبران خدمات، روابط بین فردی ، ماهیت شغل و محیط کار بر هویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بانك سینا

دانشجو:الهه احمدوندكهریزی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تأثیر ابعاد رهبری اصیل بر مقاومت در مقابل تغییر (مورد مطالعه :شهرداری ورامین)

دانشجو:مهدیه سادات حسینی      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی رایطه بین مدیریت کیفیت جامع وعملکرد با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه معاونت امور پشتیبانی خدمات رفاهی اجتماعی شرکت ملی نفت ایران)

دانشجو:محمدرضا اقاموسی طهرانی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تأثیر رهبری باز و نوآوری سازمانی بر کارآفرینی

دانشجو:محمدعلی امینی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

بررسی تاثیر عدم امنیت شغلی و نگرانی مالی در طی بیماری همه گیر کووید ۱۹ بر سلامت روان کارکنان سازمان حمل و نقل و ترافیک

دانشجو:خلیل شعبانی      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

تاثیر فرهنگ سازمانی وعملکرد رهبری بر رضایت شغلی از طریق نقش میانجی تعامل و اعتماد (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی استان تهران)

دانشجو:علیرضا بهارلو      استاد راهنما: سید عبدالرضا حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

توسعه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تابع زیان تاگوچی، روش بهترین-بدترین و تکنیک ویکور به منظور شناسایی و رتبه بندی ریسک‏های پروژه در شرایط عدم قطعیت

دانشجو:مهیار عرب      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد پروژه با نقش میانجی مدیریت دانش

دانشجو:مریم هرزندی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

شناسایی و بررسی عوامل موثر در انتخاب سبد پروژه ها براساس رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی

دانشجو:المیرا ولی نژاد      استاد راهنما: اردشیر احمدی

تبیین مدل تامین مالی مشارکت عمومی – خصوصی در پروژه های صنعتی(مورد مطالعه: پروژه های صنعتی استان خراسان جنوبی)

دانشجو:پیام خدایی      استاد راهنما: اردشیر احمدی

شناسایی و اولویت‏بندی شیوه‏های ارتقا مدیریت دانش پروژه با استفاده از رویکرد تصمیم‏گیری چندمعیاره فازی

دانشجو:الهام افتخاری      استاد راهنما: سید احمد حسینی

توسعه یک روش ترکیبی مبتنی بر گسترش عملکرد کیفیت و تصمیم‌گیری چند معیاره برای ارزیابی شاخص های مهندسی بر اساس رویکرد فازی: مطالعه موردی در صنایع غذایی

دانشجو:هادی نیک خو      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

توسعه رویکرد مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور تحلیل ریسک در پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی با در نظر گرفتن مفاهیم اقتصاد مدور (مطالعه موردی طرح تبدیل اتان به اتیلن)

دانشجو:میرمیلاد قزوینی      استاد راهنما: محمدرضا ملکی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت بر موفقیت مدیریت پروژه با نقش میانجی مدیریت دانش پروژه

دانشجو:پگاه یاوری      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

بررسی رابطه شاخص‌های سودآوری با نسبت کفایت سرمایه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجو:سروناز شعاعی      استاد راهنما: غلام حسن  تقی نتاج ملکشاه

عوامل مؤثر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران

دانشجو:زهره احدی      استاد راهنما: دكتر سید جلال  صادقی شریف

عوامل مؤثر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران

دانشجو:زهره احدی      استاد راهنما: دكتر سید جلال  صادقی شریف

عوامل مؤثر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران

دانشجو:زهره احدی      استاد راهنما: دكتر سید جلال  صادقی شریف

عوامل مؤثر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران

دانشجو:زهره احدی      استاد راهنما: دكتر سید جلال  صادقی شریف

عوامل مؤثر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران

دانشجو:زهره احدی      استاد راهنما: دكتر سید جلال  صادقی شریف

افشای داوطلبانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پاداش مدیران اجرایی

دانشجو:سیدمحمد سیادتی      استاد راهنما: دكتر سید جلال  صادقی شریف

نقش تعدیلگر مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود

دانشجو:ملیکا یکتاخواه      استاد راهنما: غلام حسن  تقی نتاج ملکشاه

تاثیر هوش هیجانی بر تصمیم گیری مالی سرمایه گذاران

دانشجو:مهدی صفری      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی (نرخ ارز،قیمت طلا،نرخ سود بانکی) بر شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار

دانشجو:فاطمه كاظمی      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

بررسی تاثیر قابلیت های مدیریت بر بهبود اطلاعات مالی منتشره توسط شرکتها

دانشجو:شکوفه بداغی      استاد راهنما: دکتر محمدرضا عبدلی

بررسی تاثیر تجمیع و ساختار مالکان و برخی مشخصات عملکردی بر مخاطره بازار شرکتها

دانشجو:نصیبه اقبالی      استاد راهنما: دکتر محمدرضا عبدلی

بررسی رابطه بین گرایشات احساسی، بازده سهام و نوسان پذیری

دانشجو:زینب كردی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی و سواد مالی سرمایه گذاران حقیقی بورس بر بازده پرتفوی

دانشجو:مریم ابوالی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

بررسی تاثیر احساسات سرمایه‌گذار خاص شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجو:سمیه عرفانی مقدم      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

بررسی ساختار مالکیت برویژگی های هیئت مدیره با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی عملکرد پایداری مالی

دانشجو:رضا اله وردی      استاد راهنما: سید احمد حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵