11 شهریور

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

26 شهریور

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

9 مهر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

10 دی

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

دکتر مسعود احمدوند

 • مدرک تحصیلی: دکتری تکنولوژی-نوآوری
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: education@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنج شنبه


 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت

  دکتری مدیریت تکنولوژی

 • مسئول اجرایی در پروژه های پالایشگاهی به مدت 5 سال عضو سازمان نظام مهندسی و سرپرست کارگاه و ناظر در پروژه های ساختمانی به مدت 12 سال مشاور آموزشی و پژوهشی ریاست دانشگاه ایوان کی به مدت 4 سال مدیر کارگاه ها و آزمایشگاه ها به مدت 12 سال مدیرگروه عمران به مدت 5 سال

امین حافظی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران-راه و ترابری
 • ایمیل: a.hafezi@eyc.ac.ir
 • تلفن: 02334521263

روزهای حضور در دانشگاه:

همه روزه از ساعت 7:45 تا 14:30


 • کارشناسی مهندسی عمران 

  کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری

 • نظارت بر پروژه های عمرانی تفنگداران نیروی دریایی از سال 87 تا 89

  کارشناس گروه مهندسی عمران از سال 89 تا کنون

  مسئول کارگاه های دانشگاه ایولنکی از سال 90 تا کنون

   مدرس دروس تخصصی رشته مهندسی عمران از سال 94 تا کنون

  استاد مشاور انجمن علمی دانشگاه ایوانکی ازسال 96 تا کنون

اخبار تصویری گروه


بازدید علمی از سازه های کابلی باغ پرندگان تهران

انجمن علمی مهندسی عمران یک بازدید علمی برای دانشجوان مقطع ارشد مدیریت پروژه را از سازه ...

برگزاری کلاس نرم افزاری ABAQUS

زمان برگزاری کلاس آموزشی نرم افزار آباکوس برای دانشجویانی که از قبل ثبت نام نموده اند ...

بازدید از پروژه ساختمانی لوکس تالی

گروهی از دانشجویان مهندسی عمران یک بازدید علمی از پروژه ساختمانی لوکس تالی واقع در تهرن ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


بررسی علل تاخیر فرایند طراحی و ساخت خط 7 متروی تهران

دانشجو:آرزو شاهرخی      استاد راهنما: سعید  محمد

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

طراحی مدل تعیین ریسک های مرتبط با سلامت عوامل انسانی در پروژه های سد سازی(مطالعه موردی سد پلرود رحیم آباد-گیلان)

دانشجو:رضا قربانعلی پور      استاد راهنما: علی محمد احمدوند

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۶/۰v/۱۸

طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته crcp به روش تحلیل شبکه

دانشجو:سامان ارجمنداقدره      استاد راهنما: حسن صادقی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۰v/۲۲

بررسی تأثیر شیب ستون های مایل در احتمال خرابی قاب های فولادی میان مرتبه

دانشجو:فائزه صدر      استاد راهنما: حمید صابری

ارزیابی احتمال خرابی لرزهای سازه های قاب خمشی فوﻻدی با اتصاﻻت پس كشیده

دانشجو:مهدی نوروزی      استاد راهنما: وحید  صابری

بررسی تاثیر پارامترهای اتصال تیر به ستون با سپری اتصال بر مقاومت آن در برابر حریق

دانشجو:نگار خدامرادی      استاد راهنما: حمید صابری

بررسی چیدمان های مختلف دیوار برشی فولادی به منظور کاهش خرابی پیش رونده در سازه های فولادی

دانشجو:علی نوری      استاد راهنما: حمید صابری

مقایسه احتمال خرابی سازه فولادی بهسازی شده با سه نوع میراگر ویسکوز ، تسلیمی واصطکاکی در سازه های کوتاه مرتبه، میان مرتبه و بلند مرتبه

دانشجو:داود سهرابی      استاد راهنما: وحید  صابری

مقایسه احتمال خرابی سازه فولادی بهسازی شده با سه نوع میراگر ویسکوز ، تسلیمی واصطکاکی در سازه های کوتاه مرتبه، میان مرتبه و بلند مرتبه

دانشجو:داود سهرابی      استاد راهنما: وحید  صابری

بررسی احتمال خرابی در سازه های مهاربندی زیپر و هشتی کوتاه و میان مرتبه فولادی

دانشجو:محمدعلی شرافتمندعطار      استاد راهنما: وحید  صابری

بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی کوپله با مهاربند زانویی

دانشجو:ناهید نوروزپوران      استاد راهنما: وحید  صابری

کاهش احتمال خرابی پیشرونده در سازه های فولادی بلند مرتبه با بکارگیری مهار بازویی

دانشجو:امیرحسین الهی پور      استاد راهنما: حمید صابری

ارزیابی نقش آلیاژهای‌حافظه‌دار شکلی بر کنترل خسارت لرزه‌ای قاب های مهاربندی فولادی

دانشجو:علی اسدی      استاد راهنما: حمید صابری

عملکرد اتصال تیر به ستون فولادی با مقطع کاهش یافته با تکنیک ایجاد شیار با رویکرد بررسی پارمترهای شیار

دانشجو:محمود ابویسانی      استاد راهنما: حمید صابری

بررسی عمل اهرمی در اتصالات با صفحه انتهایی و پیچ SMA

دانشجو:محسن احمدی      استاد راهنما: وحید  صابری

تاثیر استفاده از ستون مورب و کمربند خرپایی بر احتمال خرابی سازه های بلند در زلزله های حوزه نزدیک گسل

دانشجو:پژمان محسنی ملردی      استاد راهنما: وحید  صابری

بررسی رفتار قاب های بتن آرمه بهسازی شده با دستک منحنی شکل تحت بار چرخه ای و دینامیکی فزاینده

دانشجو:فاطمه شاکرین      استاد راهنما: وحید  صابری

تاثیر طبقه نرم بر توزیع پاسخ های لرزه ای در ارتفاع سازه های قاب فولادی خمشی

دانشجو:طاهره صالحی شهرابی      استاد راهنما: وحید  صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

عملکرد ستون های مرکب مقاطع مستطیلی و دایره ای دو لایه تیوبی، تحت بار محوری فشاری

دانشجو:امیر مختاری      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۰v/۱۰

مقایسه احتمال خرابی قاب‌های فولادی میان مرتبه و بلند مرتبه دارای طبقه نرم با انواع سیستم های مهاربندی

دانشجو:محمد عزیزی      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

بررسی و ارزیابی قاب فولادی با اتصالات RBS در برابر حریق

دانشجو:سبا حقیقت      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۳

ارزیابی تاثیر بهسازی اتصالات فولادی با صفحات مورب فولادی بر آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی

دانشجو:مهران ترابی      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۴

بررسی و ارزیابی مشخصات هندسی و قراردادن صفحات مورب در اتصالات تیر به ستون پیچی بر احتمال خرابی پیشرونده

دانشجو:نسیم حسین زاده نمدی      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۴

مقایسه عملکرد لرزه ای سیستم مهاربند ضربدری باسیستم مهاربند زیپر با روش زمان دوام

دانشجو:محمد ولیخانی      استاد راهنما: وحید  صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

بررسی مشخصات بازشوی ورق فولادی رقاب بتنی مقاوم سازی شده با دیوار برشی فولادی منفصل از ستون

دانشجو:محسن حمیدی نیا      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

تأثیر چیدمان و مشخصات میراگرهای Tadas و Adas در عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی

دانشجو:ناهید كوهی      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

ارزیابی عددی مشخصات هندسی و مصالح لینک برشی قابل تعویض در تیر بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی

دانشجو:سیدعلیرضا طباطبایی      استاد راهنما: وحید  صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی عملکرد میراگر U شکل تسلیم شونده با صفحات موجدار بر اساس تغییرات پارامتر هندسی

دانشجو:حمید سپهرداد      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف شیشه بازیافتی بر خواص فیزیکی و شیمیایی بتن الیافی

دانشجو:محمدپویا سبحانی      استاد راهنما: وحید  صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

تاثیر پارامترهای جان تیر همبند بر رفتارچرخه ای دیواربرشی کوپله فولادی

دانشجو:امیرمحمد رام      استاد راهنما: وحید  صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات تیر به ستون فولادی دارای میراگرهای شکاف دار

دانشجو:میلاد ملکیان      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۲/۰۶/۲۵

مقایسه احتمال خرابی سازه های دارای طبقه نرم با دو نوع مهاربندی شورون و ضربدری

دانشجو:مجید عابدی      استاد راهنما: وحید  صابری

مقایسه عملکرد اتصالات تیر به ستون با صفحه انتهایی سخت شده و سخت نشده تحت حریق

دانشجو:رضا اردلان      استاد راهنما: وحید  صابری

بررسی رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادی موجدارذوزنقه ای تقویت شده توسط الیاف پلیمری مسلح

دانشجو:رضا پورحسن هاوستین      استاد راهنما: وحید  صابری

بررسی رفتار چرخه ای قاب­های مهاربندی شده با تغییر پارامترهای میراگر لوله ای دوگانه

دانشجو:عزت مجیدی گزردره      استاد راهنما: وحید  صابری

بررسی پارامتریک تاثیر میراگر ADAS بر رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادی کوپله

دانشجو:فاطمه فتح الهی      استاد راهنما: وحید  صابری

بررسی تاثیر نوع سخت کننده بر ظرفیت ستونهای فولادی پر شده با بتن در برابر حریق

دانشجو:مهدی صابری      استاد راهنما: حمید صابری

بررسی عملکرد لرزه ای اتصال گیردار پیوسته تیرهای فولادی و ستون های بتن مسلح (RCS) با تمرکز بر پارامترهای اتصال

دانشجو:میلاد رحیمی      استاد راهنما: حمید صابری

بررسی رفتار چرخه ای مهاربند خمیده زانویی با تغییر پارامتر های طرح در قاب های فولادی

دانشجو:سعید عبادی      استاد راهنما: وحید  صابری

تاثیر ترکیب مهاربند های واگرا و هم گرا درکاهش خرابی پیشرونده در سازه های فولادی

دانشجو:كیارش صالحی زاده      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

بررسی چیدمان های مختلف دیوار برشی به منظور کاهش خرابی پیشرونده در ساختمانهای بتنی

دانشجو:حسین جلالی نیا      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

رفتار ستون های بتنی مسلح تقویت شده با ژاکت فولادی سوراخدار

دانشجو:مهدی مقیسه      استاد راهنما: وحید  صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر رفتار اتصالات تیر به تیر پیچی تحت آتش

دانشجو:شهرام پیری      استاد راهنما: وحید  صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی تاثیر مشخصات موج بر عملکرد لرزه ای دیوار برشی موجدار سوراخدار

دانشجو:سیدامین عظیمی نیا      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی تاثیر پارامترهای طراحی تیرهای فولادی کامپوزیتی با مقطع I شکل بر عملکرد سازه ای آن ها

دانشجو:ایمان عقل ارا      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی عملکرد سازه ایی دیوار برشی منفصل در قاب فولادی

دانشجو:علی رضا بیجوند      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی تاثیر نوع موج در عملکرد لرزه ای دیوار برشی فولادی مرکب

دانشجو:علی ایازی روزبهانی      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

بررسی ترکیب انواع الیاف FRP در عملکرد لرزه ای دیوار برشی فولادی مرکب

دانشجو:میثم نصرالهی      استاد راهنما: وحید  صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

بررسی عملکرد لرزه ای دیواربرشی موج‌دار بازشودار با هندسه های مختلف سوراخ دار

دانشجو:امید جعفری راد      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

بررسی تقویت قابهای فولادی ضعیف با مهاربند زانویی مجهز به میراگر حلقه ای

دانشجو:علی اكبر حنانی      استاد راهنما: وحید  صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

طراحی مدل انتخاب روش ساخت سازه ( فولادی یا بتنی) در ساخت آپارتمانهای کوچک مبتنی بر مدیریت ریسک

دانشجو:منوچهر كارگذاری      استاد راهنما: حسن صادقی

طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه‌های عمرانی با رویکرد متوازن در محیط فازی

دانشجو:یاسمن شایسته فرد      استاد راهنما: حسن صادقی

بررسی کاهش تاخیرات پروژه های ساختمانی شهری با استفاده از روش BWM

دانشجو:علیرضا كریمیان      استاد راهنما: حمید صابری

بهینه سازی پسماندهای هتل ها با رویکرد پروژه سبز و رفع چالش های مدیریت پروژه

دانشجو:نیلوفر قربانی      استاد راهنما: وحید  صابری

بررسی مهندسی تفصیلی استاندارد های مختلف مدیریت ساخت در پروژه های بزرگ عمرانی

دانشجو:رسول زرین کفشیان      استاد راهنما: وحید  صابری

بررسی جایگاه اصول مدیریت ریسک دراستفاده از فناوریهای نوین در ساخت و ساز ساختمانهای بلند (مطالعه موردی: شهر تهران)

دانشجو:سعید درست كار      استاد راهنما: حمید صابری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰