مصوبات سی و هشتمین جلسه تحصیلات تکمیلی


در ادامه وضعیت پذیرش و عدم پذیرش یا پذیرش با اصلاحات تعدادی از پروپوزال های کارشناسی ارشد که در سی وهشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ97/09/19 مشخص شد اعلام می گردد
پیوست ها
نوشته شده توسط تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۱۳۹v/۰۹/۱۹