مصوبات سی و نهمین جلسه تحصیلات تکمیلی


در ادامه وضعیت پذیرش و عدم پذیرش یا پذیرش با اصلاحات تعدادی از پروپوزال های کارشناسی ارشد که در سی و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ97/10/10 مشخص شد اعلام می گردد.

پیوست ها
نوشته شده توسط تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۱۳۹v/۱۰/۱۲