مصوبات چهلمین جلسه تحصیلات تکمیلی


در ادامه وضعیت پذیرش و عدم پذیرش یا پذیرش با اصلاحات تعدادی از پروپوزال های کارشناسی ارشد که در چهلمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ97/11/01 مشخص شد اعلام می گردد.


پیوست ها
نوشته شده توسط تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۱۳۹v/۱۱/۰۲