مصوبات چهل و یکمین جلسه تحصیلات تکمیلی


در ادامه وضعیت پذیرش و عدم پذیرش یا پذیرش با اصلاحات تعدادی از پروپوزال های کارشناسی ارشد که در چهل و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ97/12/06 مشخص شد اعلام می گردد
پیوست ها
نوشته شده توسط تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۱۳۹v/۱۲/۰۶