مصوبات چهل و دومین جلسه تحصیلات تکمیلی


مدر ادامه وضعیت پذیرش و عدم پذیرش یا پذیرش با اصلاحات تعدادی از پروپوزال های کارشناسی ارشد که در چهل و دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ98/02/02 مشخص شد اعلام می گردد
پیوست ها
نوشته شده توسط تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳