ساعات پاسخگویی تلفنی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی


با سلام
درجهت پاسخگویی بهتر و نظم دهی به مراجعات حضوری و همچنین تماس های تلفنی دانشجویان، ساعات پاسخگویی تلفنی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی به شرح زیر اعلام می گردد. بدیهی است آموزش در خارج از این ساعات پاسخگویی تلفنی نخواهد داشت.

                          ساعات پاسخگویی تلفنی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایوان کی
واحد
کارشناس
روزهای پاسخگویی
ساعات پاسخگویی
تلفن تماس
ثبت نام و نقل و انتقال
آقای حسین مشیری
دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه
14:30-11:30
02331432 داخلی 205

خدمات آموزشی
خانم طاهره تفضلی
یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
14:30-11:30
02331432 داخلی 206

امتحانات
آقای حسین مرادی
یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه
14:30-11:30
02331432 داخلی 202
خط مستقیم 02334521572
فارغ التحصیلان
خانم زهره عبدی
سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه
14:30-11:30
02331432 داخلی 203
خط مستقیم 02334521573
نظام وظیفه و وام دانشجویی
آقای میثم سعیدی
دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه
14:30-11:30
02331432 داخلی 208
خط مستقیم 02334521578
تحصیلات تکمیلی
خانم طاهره ابراهیمی
یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه
14:30-11:30
02331432 داخلی 237
خط مستقیم 02334521597
مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی
یکشنبه و سه شنبه
09:30-08:30
02331432 داخلی 201
خط مستقیم 02334521570
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
سه شنبه
13-12
02331432 داخلی 200
خط مستقیم 02334521570نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱