منو های مرتبطاطلاعیه مهم آموزش راجع به پاسخگویی در ایام امتحانات


با سلام
با توجه به برگزاری امتحانات پایانی ترم 972 از 19 خرداد 1398 لغایت 9 تیر 1398 معاونت آموزش از ارائه خدمات آموزشی زیر معذور خواهد بود متقاضیان از تاریخ 10 تیر ماه به بعد مراجعه نمایند

1 صدور هر نوع مدرک فارغ التحصیلی (گواهی موقت، ریز نمرات، تاییدیه تحصیلی و...)
2 صدور گواهی اشتغال به تحصیل
3 صدور گواهی معدل
4.صدور نامه های میهمانی و انتقالی
5. صدور نامه انصرافی
6 فرم تسویه حساب
7 معرفی به استاد
8 صدور نامه معافیت تحصیلی و یا لغو آن
9 امور مربوط به اتباع
و سایر خدمات آموزشی

نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳