مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی


در ادامه وضعیت پذیرش و عدم پذیرش یا پذیرش با اصلاحات تعدادی از پروپوزال های کارشناسی ارشد که در چهل و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ98/03/20 مشخص شد اعلام می گردد

دانشجویانی که وضعیت آن ها پذیرش با اصلاحات خورده حداکثر تا تاریخ 31 خرداد 98 مهلت دارند تا با مراجعه حضوری به تحصیلات تکمیلی، موارداصلاحی را دریافت نموده و نسبت به رفع ایرادها اقدام نمایند.

همچنین کسانی که پروپوزال آن ها پذیرش شده با مراجه به سایت ایران داک کد رهگیری مربوط به طرح تحقیق(پیشنهاده) را اخذ نمایند و پرینت آن را به تحصیلات تکمیلی تحویل دهند.


پیوست ها
نوشته شده توسط تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰