مصوبات پنجاهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی


در ادامه وضعیت پذیرش و عدم پذیرش یا پذیرش با اصلاحات تعدادی از پروپوزال های کارشناسی ارشد که در پنجاهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 99/04/31  مشخص شد اعلام می گردد.


مصوبات جلسه 50

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱