برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری آینده پژوهی-11 خرداد


با سلام
برای کسب اطلاع از زمانبندی دقیق مصاحبه دکتری آینده پژوهی در روز 11 خرداد 1401 که به صورت حضوری در ساختمان مرکزی دانشگاه ایوان کی برگزار خواهد شد؛ روی فایل پیوست کلیک نمائید.

نکته مهم: حضور متقاضی حدأقل یک ساعت قبل از زمان اعلام شده در فایل پیوست؛ ضروری است. 

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰