شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع

وضعیت

استاد راهنما

استاد مشاور

9411119071

اصغری كنارسری-سمانه

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

طراحی بهینه سیستم های دسته بندی فازی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (ICA,PSO) با انطباق پارامتر پویا از طریق منطق فازی

دفاع شده شده

علی محمد احمدوند

حسین اقبالی

9311118010

پیرزاده-رویا

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مدلی برای مدیریت ریسک در توسعه چابک (مطالعه موردی یک شرکت مشاوره فناوری اطلاعات در ایران

دفاع شده

مسعود عسگری مهر

9411119030

مانی جم-ابوالفضل

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

کاربرد شبکه های عصبی پایه شعاعی در پیش بینی زلزله های بزرگ با استفاده از داده های لرزه خیزی

دفاع شده

محمد ربیعی

محمد حضرتی

9411118096

مجتبی گودرزی

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

طراحی سیستم مکان یابی در محیط بسته زیر سقف با استفاده از wi-fi با رویکرد یادگیری عمیق

دفاع شده

مسعود عسگری مهر

9311118035

هادی زاده رییسی-میلاد

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

بررسی و اولویت بندی نقش اینترنت اشیا در سیستم مدیریت منابع سازمان مبتنی برابر با استفاده از شاخص های مدل کیفی پذیرفته شده و رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی:یک شرکت مخابراتی در ایران)

دفاع شده

نیما فرجیان

9311118037

باقری-فائزه

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

ارائه روشی چند عامله مبتنی بر داده کاوی جهت  بهبودکیفیت دانش استخراجی در سیستم هایERPبا بهره گیری از هستی شناسی

دفاع شده

نیما فرجیان

9311118038

احمدی-سپیده

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

ارائه مدل جهت پیش بینی رویگردانی مشتریان با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی با مطالعه موردی شرکت انتقال داده های آسیاتک

دفاع شده

نیما فرجیان

9321118005

آزاده جفتایی

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم اطلاعاتی

مدل پیش بینی ریسک خسارت مشتریان در بیمه های درمانی تکمیلی با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی

دفاع شده

نیما فرجیان

9411119044

لك-فاطمه

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

ارائه روشی نوین بر ادغام تصویر چند فوکوسی با استفاده از  شبکه  عصبی کانولوشن عمیق و تبدیل موجک

دفاع شده

مهدی حبیب زاده

9411118038

بهنام فکری

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم اطلاعاتی

بررسی پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی در بین کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری TAM(مطالعه موردی:بیمارستان های منطقه 1و2 شهر تهران

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9311118002

اسانلو-زهرا

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

ارائه مدلی برای استخراج ویژگی ها در نظرکاوی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین با تمرکز بر روی زبان فارسی

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9411118023

رجبی جعفر آبادی احسان

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم اطلاعاتی

بررسی عوامل موثر در استفاده امن از کلان داده در محیط رایانش ابری

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9321118010

زرین منیرزاده

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم اطلاعاتی

تشخیص تخلفات در کارت های اعتباری بانک ها و موسسات مالی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی فراابتکاری

دفاع شده

مهدی حبیب زاده

9411119094

محمدقاسم-مهران

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از کلونی زنبور عسل و ماشین بردار پشتیبانی

دفاع شده

مهدی حبیب زاده

9411119085

صمدنیا-ابراهیم

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

طراحی سیستم تشخیص جنسیت کاربران با استفاده از ویژگیهای سیگنالهای صوت و چهره انسان

دفاع شده

محمد ربیعی

9311118006

بهاروند-مریم

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

ارائه مدلی در راستای بررسی مولفه های تاثیر مولفه های فناوری اطلاعات بر تجربه مشتری

دفاع شده

عسگری مهر

9411119007

بلوچستانی اصل-مینو

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

تشخیص بیماری عروق کرونری با استفاده از الگوریتم داده کاوی در محیط فازی

دفاع شده

علی محمد احمدوند

حسین اقبالی

9411119050

نظری-مختار

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

قطعه بندی تومور در تصاویر پزشکی مغز بر اساس رشد ناحیه ای با استفاده از خوشه بندی فازی

دفاع شده

علی محمد احمدوند

حسین اقبالی

9411119077

جوادی ریزی-فرشته

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از شبکه های عصبی و فازی

دفاع شده

علی محمد احمدوند

حسین اقبالی

9411119033

حسین فرخ زادی

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

ارائه یک مدل تشخیص حالات چهره افراد مبتنی بر شبکه باور عمیق

دفاع شده

فرجیان

9321118009

سمیه قرایی

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم اطلاعاتی

طبقه بندی اسناد متنی به زبان فارسی با استفاده از دو الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(SVM) و بیزین ساده(Naïve Bayes)

دفاع شده

علی محمد احمدوند

نیما فرجیان

9411118012

ثریا پروین کجل

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

طبقه بندی صفحات وب از طریق الگریتم های یادگیری ماشین

دفاع شده

نیما فرجیان

9321118004

فاطمه ایزدخواه

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم اطلاعاتی

طراحی سیستم چند عاملی تعیین اولویت در خرید و فروش سهام بر اساس الگوریتم های ترکیبی

دفاع شده

محمد ربیعی

9411118017

مریم چناری

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم اطلاعاتی

بررسی عوامل موثر بر رفتار خریداران آنلاین با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن

دفاع شده

محمد ربیعی

9411118034

مهسان عمرانی

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

آسیب شناسی پذیرش تکنولوژی مشتریان اجتماعی مبتنی بر مدل TAM در سازمان های تجاری (مورد مطالعه:شعب بانک مهر ایران)

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9411118042

وحید گودرزی

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

بررسی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت ارتباط با مشتری در ارتباطات بین بانک و مشتری بر اساس نظرات مشتریان بانک شهر

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9411118070

حسن اسماعیلی سرشکی

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان با تاکید بر نقش یادگیری الکترونیکی

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9411118079

حمید سلطانی

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم اطلاعاتی

شناسایی مشتریان سودآور با استفاده از ترکیب طبقه بندهای پایه به روش بیزین (مطالعه موردی:شرکت لبنی پگاه)

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9411119035

فرهادی بابادی-زهرا

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

تکنیک یادگیری ماشین برای اعتبارسنجی مشتریان جهت دریافت تسهیلات بانکی

دفاع شده

مهدی حبیب زاده

9411119095

میرزائی-میثم

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

روش نوین مقیاس پذیر تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی

دفاع شده

امین اله مه آبادی

9511118049

مرتضی معمر

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

ارزیابی استانداردهای کدنویسی امن به زبان c++ در سامانه های نهفته

دفاع شده

مسعود عسگری مهر

9511119040

مریم غلامی

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

طراحی یک روش تشخیص انسان به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی

دفاع شده

حمیدرضا جلالیان

9411119024

زرین بال-شاهین

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

مدل سازی عوامل کلیدی موفقیت رایانش ابری با استفاده از روش دلفی فازی در صنعت IT (مطالعه موردی:شرکت بوران)

دفاع شده

علی محمد احمدوند

حسین اقبالی

9411119098

هادی نژاد-فهیمه

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

تشخیص تقلب و سوء استفاده در واحد درمان شرکت بیمه البرز با استفاده از سیستم خبره فازی

دفاع شده

علی محمد احمدوند

حسین اقبالی

9411119091

قمری-سیما

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

نهان نگاری مبتنی بر بلوک تصاویر رنگی با استفاده از 1DWT و2SVD

دفاع شده

نیما فرجیان

9411118082

 عرب-میلاد

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

راهکاری جهت بهبود تشخیص حملات DDOSبا استفاده از ACO

دفاع شده

مسعود عسگری مهر

9411119028

صالح پور-نازنین

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

شناسایی اسپرم در تصاویر سلولی با روش های پردازش تصویر مبتنی بر یادگیری ماشین

دفاع شده

مهدی حبیب زاده

9411118094

یوسفی-ابوذر

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

مدلی جهت پیش بینی مصرف سوخت، با شیوه شبکه های عصبی مصنوعی بهینه شده درجایگاه‌های عرضه سوخت شهر تهران

دفاع شده

مسعود عسگری مهر

9511119046

کرمی-آندیا

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

یک روش جدید درونیابی هوشمند بر اساس الگوی حد آستانه گذاری اتسو

دفاع شده

حمیدرضا جلالیان

9511119023

رضایی-متین

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز

فیلترینگ هرزنامه¬ها با استفاده از یادگیری مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم هوش دسته جمعی

دفاع شده

محمد ربیعی

9411118053

یوسفی-امیرحسین

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

تحلیل و پیش بینی حوادث جاده ای با استفاده از تکنیک های داده کاوی

دفاع شده

نیما فرجیان

9411118092

نوروزی هرسینی-مهدی

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

بررسی رویکردهای پارکینگ هوشمند نسبت به شهرهای هوشمند و ارایه یک رویکرد مبتکرانه

دفاع شده

مهدی حبیب زاده

9511118084

حیدری-سمیرا

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

چارجوبِ بررسی و ارزیابی صحتِ رابط کاربریِ در سیستم های بحرانی

دفاع شده

مسعود عسگری مهر

9511119012

بزرگ عقیده-علی

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز

تشخیص نفوذ به شبکه با الگوریتم یادگیری مبتنی بر هوش دسته جمعی کفتار

دفاع شده

محمد ربیعی

9411119099

پازوکی-زهرا

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز

ارائه ی یک روش مبتنی بر خود کد کننده¬های دوگانه جهت دسته¬بندی داده¬ها

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9611119067

پازوکی قوهه-ریحانه

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز

یک رویکرد جدید مبتنی بر روش های هوش دسته جمعی فازی جهت تشخیص آدرس های جعلی در وب

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9511119026

رضایی نام-نیلوفر

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز

شبیه سازی الگوی حرکتی راه رفتن ربات انسان نما (نائو) در مکان های شلوغ با استفاده از نرم افزار ویبتز

دفاع شده

محمد ربیعی

9511119032

شرفی-سمانه

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز

شبیه سازی دست ربات انسان نما  جهت حمل دارو برای کمک به سالمندان با بکارگیری نرم افزار ویبتز

دفاع شده

محمد ربیعی

9511119060

نیک نفس-فرهاد

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز

شناسایی رفتارهای مشکوک تقلب در تراکنش های کارت های بانکی با استفاده از داده کاوی و
ترکیب الگوریتم های فرابتکاری

دفاع شده

محمد ربیعی

9411119082

شاهسون-لیلا

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز

یادگیری ویژگی برای تشخیص بدن  انسان در تصاویر عمقی با  ترکیب شبکه های رمز کننده ی خودکار خلوت و شبکه های عصبی کانولوشن

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9411119097

نطقی-سعیده

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز

ارائه یک روش جدید جهت تشخیص چهره تک نمونه¬ای با استفاده از خود کد کننده¬های بانظارت

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9411118088

محسن پور اسی-ملیحه

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

مدلی جهت بهبود سلامت افراد مسن در شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء

دفاع شده

مسعود عسگری مهر

9411119029

طاهری-محمد جواد

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز

تشخیص متن در تصاویر با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن

دفاع شده

نیما فرجیان

9511118051

ملیحی-سیدمحمدجواد

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

طراحی چرخه سیستم مدیریت دانش در كارخانه ذوب فلزات

دفاع شده

محمد ربیعی

9511119013

پارسا-محمد

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز

تعیین موقعیت و تعداد اشیاء موجود در تصاویر با استفاده از الگوریتم بهینهسازی جستجوی کلاغ

دفاع شده

نیما فرجیان

9411118013

پیرایش راد-فهیمه

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

طراحی سیستم تصمیم یار پیامک های برنامه تلویزیونی اجتماعی- اعتقادی

دفاع شده

محمد ربیعی

9411118076

زسول رویسی-فاطمه

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

بررسی ابزارها و چارچوب های کاری مختلف کلان داده و طراحی چارچوب کاری مناسب برای مطالعه
موردی کشف تقلب در موسسات مالی و بانکی

دفاع شده

محمد ربیعی

9411118052

یارمحمدی-فاطمه

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سبز در کارایی سازمان های بزرگ (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

دفاع شده

مسعود عسگری مهر

9511118034

صبوری-فائزه

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

پیدا کردن پارامترهای مؤثر در اعتماد به نظرات و ایجاد مدل یکپارچه

دفاع شده

علی محمد احمدوند

9511118020

ربیعی-میلاد

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

پیشبینی احتمال کلیک کاربران بر نوتیفیکیشنهای موبایل با کمک الگوریتمهای یادگیری ماشین مبتنی
بر بوستینگ

دفاع شده

نیما فرجیان

9511118043

لیلاچی-غزاله

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

بررسی نقش فناوری اطلاعات سبز بر بهینه سازی فرایند کسب و کار سازمان ها

دفاع شده

مسعود عسگری مهر