منو های مرتبطمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

رشته های دارای مجوز دانشگاه ایوان کی-1402

مقطع

ردیف

عنوان رشته

لینک دانلود سرفصل

دکتری

1

مهندسی صنایع-سیستم های کلان

برنامه درسی

دکتری

2

آینده پژوهی

برنامه درسی

دکتری

3

مدیریت ورزشی

برنامه درسی

 

مقطع

ردیف

عنوان رشته

لینک دانلود سرفصل

کارشناسی ارشد- 32  رشته

1

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی

برنامه درسی

2

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز

برنامه درسی

3

مهندسی عمران مدیریت ساخت

برنامه درسی

4

مهندسی صنایع ـ گرایش مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده

برنامه درسی

5

مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی

برنامه درسی

6

مهندسی صنایع - گرایش سیستم های تولید و خدمات

برنامه درسی

7

مدیریت ورزشی-مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی

برنامه درسی

8

مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی

برنامه درسی

9

روانشناسی عمومی

برنامه درسی

10

مهندسی مکاترونیک

برنامه درسی

11

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

برنامه درسی

12

مهندسی عمران-سازه

برنامه درسی

13

مهندسی عمران- زلزله

برنامه درسی

14

مهندسی معماری

برنامه درسی

15

معماری داخلی

برنامه درسی

16

مهندسی برق- الکترونیک و دیجیتال

برنامه درسی

17

مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی

برنامه درسی

18

مدیریت پروژه و ساخت

برنامه درسی

کارشناسی ارشد- 32 رشته

19

روانشناسی تربیتی

برنامه درسی

20

مدیریت مالی

برنامه درسی

21

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

برنامه درسی

22

مدیریت صنعتی- مدیریت پروژه

برنامه درسی

23

مدیریت آموزشی

برنامه درسی

24

حسابداری

برنامه درسی

25

حسابرسی

برنامه درسی

26

مدیریت فناوری اطلاعات- MIS

برنامه درسی

27

روانشناسی ورزشی

برنامه درسی

28

حقوق خصوصی

برنامه درسی

29

معماری مسکن

برنامه درسی

30

معماری انرژی

برنامه درسی

31

مهندسی صنایع آینده پژوهی

برنامه درسی

 

 

 

مقطع

ردیف

عنوان رشته

لینک دانلود سرفصل

کارشناسی پیوسته-27 رشته

1

مهندسی کامپیوتر

برنامه درسی

2

 مهندسی فناوری اطلاعات

منسوخ-برنامه درسی

3

 مهندسی عمران

برنامه درسی

4

علوم تربیتی

برنامه درسی

5

 مهندسی صنایع-ایمنی صنعتی

برنامه درسی

6

مهندسی صنایع

برنامه درسی

7

 مهندسی برق

برنامه درسی

8

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

برنامه درسی

9

 مهندسی معماری

برنامه درسی

10

معماری داخلی

برنامه درسی

11

 حسابداری

برنامه درسی

12

 مدیریت مالی

برنامه درسی

13

 مدیریت صنعتی

برنامه درسی

14

 مدیریت بازرگانی

برنامه درسی

15

مدیریت دولتی

برنامه درسی

16

 مهندسی مکانیک

برنامه درسی

17

روانشناسی

برنامه درسی

18

علوم ورزشی

برنامه درسی

19

مدیریت امور بانکی

برنامه درسی

20

علوم مهندسی

برنامه درسی

21

حقوق

برنامه درسی

22

مدیریت بیمه

برنامه درسی

23

مدیریت کسب و کارهای کوچک

منسوخ -برنامه درسی

24

مهندسی مدیریت پروژه

برنامه درسی

25

علوم سیاسی

برنامه درسی

26

مدیریت بیمه

برنامه درسی

27

مشاوره

برنامه درسی

 

 

مقطع

ردیف

عنوان

لینک دانلود سرفصل

کارشناسی ناپیوسته-15 رشته

1

مهندسی تکنولوژی سخت افزار كامپیوتر

منسوخ-برنامه درسی

2

مهندسی حرفه ای کامپیوتر- نرم افزار

برنامه درسی

3

مهندسی تكنولوژی عمران - عمران

منسوخ-برنامه درسی

4

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

برنامه درسی

5

مهندسی تکنولوژی ساختمان

منسوخ-برنامه درسی

6

 ایمنی صنعتی و محیط كار

 

7

مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

منسوخ-برنامه درسی

8

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

منسوخ-برنامه درسی

9

مهندسی حرفه ای برق -قدرت

برنامه درسی

10

مهندسی حرفه ای معماری

برنامه درسی

11

علمی - کاربردی مرمت و احیاء بناهای تاریخی

منسوخ-برنامه درسی

12

مهندسی شهر سازی

برنامه درسی

13

 حسابداری

برنامه درسی

14

تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

برنامه درسی

15

مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق

برنامه درسی

 

مقطع

ردیف

عنوان

لینک دانلود سرفصل

کاردانی پیوسته-10 رشته

1

کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر

منسوخ-برنامه درسی

2

ساختمان- کارهای عمومی ساختمان

منسوخ-برنامه درسی

3

کاردانی پیوسته عمران-اجرای ساختمانهای بتنی

منسوخ

4

الکترونیک-الکترونیک عمومی

منسوخ-برنامه درسی

5

 الکتروتکنیک-برق صنعتی

منسوخ-برنامه درسی

6

کاردانی پیوسته الکترونیک-رادیو تلویزیون

منسوخ

7

نقشه کشی معماری-معماری

منسوخ-برنامه درسی

8

 امور اداری

منسوخ-برنامه درسی

9

  حسابداری بازرگانی-حسابداری

منسوخ-برنامه درسی

10

نقشه کشی عمومی-نقشه کشی وطراحی صنعتی

منسوخ-برنامه درسی

 

 

مقطع

ردیف

عنوان

لینک دانلود سرفصل

کاردانی ناپیوسته-12 رشته

1

علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر

-

2

علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر

-

3

کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

-

4

کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنی

-

5

کاردان فنی عمران-زیرسازی راه

-

6

کاردان فنی صنایع -ایمنی صنعتی

-

7

کاردانی ناپیوسته برق-الکترونیک

-

8

 علمی - کاربردی مخابرات- ارتباط داده ها

-

9

کاردانی فنی برق قدرت

-

10

 معماری

-

11

کاردانی ناپیوسته شهرسازی

-

12

تربیت بدنی و علوم ورزشی

-

 

                                                                                                                              تهیه و تنظیم : حسین اقبالی مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی 1402/05/14