منو های مرتبطمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ایوان کی-1399

مقطع

ردیف

عنوان رشته

لینک دانلود سرفصل

دکتری تخصصی

(Ph.D)

3 رشته

1

مهندسی صنایع-سیستم های کلان

برنامه درسی

2

آینده پژوهی

برنامه درسی

3

تربیت بدنی-مدیریت ورزشی

برنامه درسی

 

مقطع

ردیف

عنوان رشته

لینک دانلود سرفصل

کارشناسی ارشد- 28 رشته

1

مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی

برنامه درسی

2

مدیریت فناوری اطلاعات- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

برنامه درسی

3

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز

برنامه درسی

4

مهندسی عمران مدیریت ساخت

برنامه درسی

5

مهندسی صنایع ـ سیستم های کلان

برنامه درسی

6

مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی

برنامه درسی

7

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها

برنامه درسی

8

مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

برنامه درسی

9

روانشناسی ورزشی

برنامه درسی

10

مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش

برنامه درسی

11

روانشناسی عمومی

برنامه درسی

12

روانشناسی تربیتی

برنامه درسی

13

مهندسی مکاترونیک

برنامه درسی

14

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

برنامه درسی

15

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

برنامه درسی

16

مهندسی عمران-سازه

برنامه درسی

17

مهندسی عمران- زلزله

برنامه درسی

18

مهندسی معماری

برنامه درسی

19

معماری داخلی

برنامه درسی

20

معماری و انرژی

برنامه درسی

21

مهندسی معماری - مسکن

برنامه درسی

22

مهندسی برق- الکترونیک و دیجیتال

برنامه درسی

23

مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی

برنامه درسی

24

مدیریت پروژه و ساخت

برنامه درسی

 

25

مدیریت مالی

برنامه درسی

26

حقوق خصوصی

برنامه درسی

27

مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه

برنامه درسی

28

مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی

برنامه درسی

 

 

مقطع

ردیف

عنوان رشته

لینک دانلود سرفصل

کارشناسی پیوسته-26 رشته

1

مهندسی کامپیوتر

برنامه درسی

2

 مهندسی فناوری اطلاعات

منسوخ-برنامه درسی

3

 مهندسی عمران

برنامه درسی

4

علوم تربیتی

برنامه درسی

5

 مهندسی ایمنی صنعتی

برنامه درسی

6

مهندسی صنایع

برنامه درسی

7

 مهندسی برق

برنامه درسی

8

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

برنامه درسی

9

 مهندسی معماری

برنامه درسی

10

معماری داخلی

برنامه درسی

11

 حسابداری

برنامه درسی

12

 مدیریت مالی

برنامه درسی

13

 مدیریت صنعتی

برنامه درسی

14

 مدیریت بازرگانی

برنامه درسی

15

مدیریت دولتی

برنامه درسی

16

 مهندسی مکانیک

برنامه درسی

17

روانشناسی

برنامه درسی

18

علوم ورزشی

برنامه درسی

19

مدیریت امور بانکی

برنامه درسی

20

علوم مهندسی

برنامه درسی

21

حقوق

برنامه درسی

22

مدیریت بیمه

برنامه درسی

23

مدیریت کسب و کارهای کوچک

برنامه درسی

24

مشاوره

برنامه درسی

25

مهندسی مدیریت پروژه

برنامه درسی

 

26

علوم سیاسی

برنامه درسی

 

مقطع

ردیف

عنوان

لینک دانلود سرفصل

کارشناسی ناپیوسته-18 رشته

1

مدیریت دولتی

برنامه درسی

2

مدیریت صنعتی

برنامه درسی

3

مدیریت بازرگانی

برنامه درسی

4

مهندسی تکنولوژی سخت افزار كامپیوتر

منسوخ-برنامه درسی

5

مهندسی نرم افزارکامپیوتر

برنامه درسی

6

مهندسی تكنولوژی عمران - عمران

منسوخ-برنامه درسی

7

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

برنامه درسی

8

مهندسی تکنولوژی ساختمان

منسوخ-برنامه درسی

9

 ایمنی صنعتی و محیط كار

برنامه درسی

10

مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

منسوخ-برنامه درسی

11

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

برنامه درسی

12

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

برنامه درسی

13

علمی-کاربردی معماری

برنامه درسی

14

علمی - کاربردی مرمت و احیاء بناهای تاریخی

منسوخ-برنامه درسی

15

مهندسی شهر سازی

برنامه درسی

16

 علمی- کاربردی حسابداری

برنامه درسی

17

تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

برنامه درسی

18

مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق

برنامه درسی

 

مقطع

ردیف

عنوان

لینک دانلود سرفصل

کاردانی پیوسته-10 رشته

1

کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر

برنامه درسی

2

ساختمان- کارهای عمومی ساختمان

برنامه درسی

3

کاردانی پیوسته عمران-اجرای ساختمانهای بتنی

منسوخ

4

الکترونیک-الکترونیک عمومی

برنامه درسی

5

 الکتروتکنیک-برق صنعتی

برنامه درسی

6

کاردانی پیوسته الکترونیک-رادیو تلویزیون

منسوخ

7

معماری

برنامه درسی

8

 امور اداری

منسوخ-برنامه درسی

9

  حسابداری

برنامه درسی

10

نقشه کشی عمومی-نقشه کشی وطراحی صنعتی

منسوخ-برنامه درسی

 

مقطع

ردیف

عنوان

لینک دانلود سرفصل

کاردانی ناپیوسته-12 رشته

1

علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر

-

2

علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر

-

3

کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

-

4

کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنی

-

5

کاردان فنی عمران-زیرسازی راه

-

6

کاردان فنی صنایع -ایمنی صنعتی

-

7

کاردانی ناپیوسته برق-الکترونیک

-

8

 علمی - کاربردی مخابرات- ارتباط داده ها

-

9

کاردانی فنی برق قدرت

-

10

 معماری

-

11

کاردانی ناپیوسته شهرسازی

-

12

تربیت بدنی و علوم ورزشی

-

 

تهیه و تنظیم: حسین اقبالی 1399

آخرین بروزرسانی 10/06/1399