جهت اطلاع از آخرین وضعیت پایان نامه های کارشناسی ارشد(دفاع های انجام شده) گروه تربیت بدنی به فایل های پیوست مراجعه نمایید.

پیوست ها