فرم هاي وام شهريه

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام دانشجویی(صندوق رفاه وزارت علوم) -شرایط دریافت وام صندوق رفاه: 1-دانشجو می بایست درحال تحصیل و از نظر آموزشی فعال و دارای واحد در ترم مورد نظر باشد 2- ترم های مج ...

ادامه مطلب...