بازپرداخت وام پس از فراغت از تحصیل می باشد.

دانش آموختگان حداکثر شش ماه پس از تاریخ فراغت، فرصت دارند با مراجعه به اموردانشجویی، فیش 10 درصدی را دریافت کنند و پس از پرداخت در بانک مربوطه، رسید آن راتحویل امور دانشجویی دهند تا با ثبت قطعی در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان، درخواست صدور دفترچه قسط صورت پذیرد.

** چنانچه این دانشجویان در مدت شش ماهه جهت امور تقسیط وام خود مراجعه نکنند، می بایست تمام مبلغ بدهی خود رایکجا واریز نمایند. **

تاریخ  سررسید اقساط، نه ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد.

**برای دانشجویان پسری که خدمت نظام وظیفه را انجام نداده اند مدت خدمت نیز به زمان فوق اضافه می گردد. **

 تعداد اقساط در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 36 ماه و دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 60 ماه و دوره های کارشناسی ارشد پیوسته، ناپیوسته و دکترای تخصصی حداکثر 72 ماه می باشد.

تارکین تحصیل اعم از اخراجی، انصرافی و ترك تحصیل ملزم به بازپرداخت یکجای بدهی خود می باشند.

** در صورت تشخیص دانشگاه مبنی بر عدم بضاعت مالی، وام شهریه تارکین تحصیل (ایثارگران، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و دانشجویان دارای شرایط خاص به تشخیص ریاست دانشگاه)  حداقل یکساله و حداکثر تا سه سال تا ظرفیت حداکثر 10 % دانش آموختگان هر دانشگاه قابل تقسیط خواهد بود. **

تحویلریز نمرات و گواهی موقت به دانشجوی استفاده کننده از این تسهیلات در صورت نداشتن قسط معوقه ممکن خواهد بود.

تحویل دانشنامه به دانشجویان استفاده کننده از این تسهیلات منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان می باشد. برای این امر دانشجویان باید پس از پرداخت کامل بدهی خود اموردانشجویی را مطلع سازند تا برایشان درخواست تسویه حساب از صندوق صورت پذیرد ونتیجه متعاقبا به آنان اعلام شود.

کارمزد دریافتی از دانشجویان سالیانه چهار درصد بوده و بصورت زیر محاسبه می شود.

 


 

مبلغ کارمزد وام شهریه در پایان تحصیل، ترك تحصیل، اخراج و انصراف از تحصیل به صورت اقساط از دانش آموخته اخذ می شود.

چنانچه بعد از واریز وام شهریه به حساب دانشگاه، بلافاصله وضعیت تحصیلی دانشجو به انصرافی، اخراجی یا فارغ التحصیلی تغییر یابد دانشگاه ملزم به برگشت وام های شهریه به حساب صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود و دانشجو نیز باید کارمزد وام را پرداخت نماید.