شاهین سلطانپور

 • مدرک تحصیلی: دکترا دانشگاه آزاد اسلامی
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه ها


 • ·       دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی -  گرایش مدیریت ورزشی-دانشگاه آزاد اسلامی

  ·       فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی -  گرایش مدیریت ورزشی

  ·        لیسانس تربیت بدنی و علومورزشی

 • برخی از سوابق اجرایی و مدیریتی در تربیت بدنی

   

  ·       رئیس اداره تربیت بدنی سازمان زندانهای کل کشور

  ·       دبیرکل کنفدراسیون اسپوکس آسیا

  ·       عضو کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک ایران

  ·       سرپرست هیئت هاکی استان تهران

  ·       عضو شورای راهبردی ورزش همگانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

  ·       مشاور ورزشی معاونت پشتیبانی و امور مجلس وزارت تعاون

  ·       نایب رئیس هیئت ورزش های همگانی استان تهران

  ·       رئیس کمیته اسپوکس استان تهران

  ·       عضو هیئت رئیسه هیئت انجمن های استان تهران

  ·       عضو هیئت رئیسه هیئت تیر و کمان استان تهران

  ·       رئیس کمیته آموزش هیئت ورزش های رزمی استان تهران

  ·       عضو شورای عالی برنامه ریزی فرهنگی کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور

  ·       عضو و دبیر کمیته برنامه ریزی درسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در مقطعکاردانی

  ·       رئیس شورای راهبردی هیئت ورزش های همگانی استان تهران 

  ·       رئیس هیئت پزشکی ورزشی ناحیه مقاومت بسیج وزارتخانه ها و ادارات

  ·       مسئول روابط عمومی هیئت بسکتبال استان تهران

  ·       رئیس کمیته دارت استان تهران

  ·       مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی تربیت

  ·       عضو هیئت مدیره و قائم مقام باشگاه فرهنگی ورزشی تربیت

  ·       دبیر کمیته امور ورزشی کارکنان سازمان زندانهای کشور

  ·       عضو کمیته تخصصی ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

  ·       رئیس سازمان لیگ رزم آوران جمهوری اسلامی ایران

  ·       رئیس آکادمی کمیته مستقل رزم آوران

  ·       تاسیس پایگاه ورزش برای صلح و توسعه در شهرداری منطقه 15 تهران

 • ·       مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

  ·       مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ایوانکی

  ·       مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

  ·       مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

  ·       مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر

  ·       مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما

  ·       مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد شهر ری

  ·       مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

  ·       استاد نمونه گروه تربیت بدنی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سما در سال های 1394 ؛1395  ؛ 1397

  ·       مقاله منتخب دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علومورزشی 26 و 27 آپریل 2017

  ·       مقاله منتخب دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران 28 و 29 مهر ماه1395

  ·       عضو هیئت رئیسه چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزش ایران 16 و 17 بهمن1397

  ·       عضو هیئت رئیسه اولین همایش ملی راهبردی ورزش کشور 30 و 31 مرداد ، دانشکدهتربیت بدنی گیلان

  ·       چاپ مقاله در نشریه بین المللی Annals of Applled Sport Science با عنوان

  ·       مقاله منتخب چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزش ایران  16 و 17 بهمن 1397

  ·       مقاله منتخب پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران 30 بهمن و 1اسفند 1398

  ·       عضو هیئت رئیسه پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران 30 بهمن و 1اسفند 1398

  ·       مقاله منتخب دومین همایش ملی فدراسیون های ورزشی آذر ماه 1399

  ·       مقاله منتخب اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

  ·       تالیف کتاب ورزش و نرمش صبحگاهی ویژه ندامتگاه ها به عنوان اولین کتاب درزمینه ورزش زندانها

  ·       تدوین مجموعه اصول و فلسفه تربیت بدنی و نقش ورزش و تربیت بدنی در زندانها

  ·       تدوین مجموعه تغذیه و تغذیه ورزشی

  ·       ترجمه مقالات مختلف در زمینه مدیریت ورزشی و تربیت بدنی

  ·       شرکت در یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علومورزشی و دریافت Certificate

  ·       شرکت در کنگره بین المللی ایچیر و دریافت Certificate  

  ·       شرکت در دوره تغذیه ورزشی دانشگاه متروپولیتن لندن و دریافت Certificate

  ·       شرکت در کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه های آسیا و دریافت Certificate - 2012

  ·       شرکت در دوره مدیریت ورزش های همگانی مرکز آموزش سازمان تربیت بدنی و دریافت Certificate

  ·       شرکت در دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی پژوهشگاه تربیت بدنیو علوم ورزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دریافت Certificate

  ·       شرکت در کنگره بین المللی علم و فوتبال و دریافت Certificate

  ·       شرکت در نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی و دریافت Certificate 2016

  ·       رئیس آکادمی علمی انجمن بین المللی رزم آوران

  ·       تدریس دروس تئوری و عملی تربیت بدنی  در مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندانهای کشور

  ·        تدریس دروس تئوری و عملی تربیتبدنی  در مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه 7سازمانزندانهای کشور

  ·       تدریس دروس تخصصی دوره های مربیگری فدراسیون های ورزشی

  ·       دریافت گواهی نامه بین المللی مربیگری درجه C فوتبال ازکنفدراسیون فوتبال آسیا AFC

  ·       دریافت گواهی نامه مربیگری درجه 3 فوتبال از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامیایران

  ·        دریافت گواهی نامه داوریدرجه 3 فوتبال از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

  ·       دریافت گواهی نامه مربیگری درجه 3 ورزش صبحگاهی از فدراسیون ورزشهای همگانی

  ·       دریافت گواهی نامه مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی از فدراسیون ورزش های همگانی

  ·       دریافت گواهی نامه مربیگری درجه 3 اسکواش از فدراسیون اسکواش

  ·       دریافت گواهی نامه مربیگری درجه 3 اسپوکس از فدراسیون انجمن های ورزشی

  ·       دریافت گواهی نامه داوری درجه 3 اسپوکس از فدراسیون انجمن های ورزشی

  ·       دریافت گواهی نامه اسپوکس از کارگاه بین المللی کنفدراسیون اسپوکس آسیا

  ·       شرکت در کارگاه تغذیه دفتر تحقیقات و امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی و دریافت Certificate

  ·       عضو کمیته علمی چهارمین همایش علمی تخصصی  نقش ورزش دراصلاح و تربیت زندانیان

  ·       عضو کمیته های اجرایی و علمی پنجمین ، ششمین و هفتمین همایش علمی تخصصی  نقش ورزش دراصلاح   و تربیت زندانیان

  ·       معاون ستاد برگزاری هشتمین همایش علمی نقش ورزش در اصلاح و تربیت زندانیان

  ·       شرکت در کنگره تبیین راهکارهای اجرای نظام جامع توسعه تربیت بدنی کشور

  ·       دریافت گواهی آموزشی مدیریت اجرایی و برنامه ریزی در تربیت بدنی

  ·       دریافت گواهی دوره آموزشی برنامه ریزی ورزشی در مراکز اقدامات تامینی و تربیتی

  ·       دریافت گواهی نامه دوره آموزشی ورزش همگانی ، قهرمانی و حرفه ای به استنادمجوز مورخ 16/2/1387 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  ·       دریافت گواهی نامه دوره آموزشی مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی

  ·       دریافت گواهی نامه استعداد یابی در ورزش

  ·       دریافت گواهی نامه ایجاد و استقرار نظام داوطلبی در رویدادهای ورزشی

  ·       دریافت گواهی نامه های دوره هایهفتگانه IT شامل مهارتهای یک و دو ،WORD ، EXCEL ، ACCESS ، POWER PINT ،INTERNET

 • برخی از سوابق ورزشی

  ·       عضو تیم های فوتبال نوجوانان، جوانان و بزرگسالان شاهین تهران دسته اول باشگاه های تهران

  ·       عضو تیم فوتبال بزرگسالان پورا تهران دسته اول باشگاه های تهران

  ·       عضوتیم فوتبال بزرگسالان پرسپولیس نوین   دسته اول باشگاه های تهران

  ·       مربی بدنسازی تیم های فوتبال نوجوانان و جوانان فجرسپاه دررشته های والیبال و فوتبال

  ·       عضو تیم فوتسال با شگاه فرهنگی ورزشی تربیت تهران دسته اول باشگاه های تهران

  ·       سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان پرسپولیس نوین دسته اول باشگاه های تهران

  ·       مدیرباشگاه فرهنگی ورزشی شهید نامجو تهران

  ·       مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی تربیت

  ·       عضو هیئت مدیره و قائم مقام باشگاه فرهنگی ورزشی تربیت

  ·       سرمربی تیم های فوتبال و فوتسال باشگاه فرهنگی ورزشی تربیت تهران