دروس ارایه شده گروه حقوق برای تابستان 1402


بدین وسیله به اطلاع می رساند، با تصمیم گروه برای ترم تابستان دروس زیر ارایه می شود:
1- تاریخ حقوق سه شنبه ساعت 8-10:15
2- منطق حقوق سه شنبه ساعت 10:30- 12:45
3-حقوق پزشکی چهارشنبه ساعت 8-10:15
4- حقوق رسانه چهارشنبه ساعت 10:30-12:45

نوشته شده توسط کارشناس گروه حقوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸