ولی اله احمدوند

 • مدرک تحصیلی: دکتری حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: v.ahmadvand@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • سوابق علمی و پژوهشی:

  ١- عضو هیات علمی دانشگاه 

  ٢-كتاب حقوق قراردادها در اروپا ( ترجمه و تطبیق با نظام حقوقی ایران)

  ٣- چند مقاله علمی در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

  ٤-تدریس در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد در دانشگاههای بزرگ كشور

  ٥-راهنمایی و مشاوره پایان نامه های كارشناسی ارشد

  ٦- موسس كارشناسی ارشد حقوق نفت در دانشگاه نفت 

 • سوبق مدیریتی و اجرایی:

  ١- مشاور حقوقی و امور بین الملل وزیر نفت 

  ٢-عضو شورای معاونین وزارت نفت

  ٣- نماینده تام الاختیار وزیر در مذاكرات بین المللی وزارت نفت 

  ٤- عضو هیات مدیره شركت ملی نفت ایران 

  ٥- عضو هیات مدیره شركت مهندسی و توسعه صنعت نفت ایران

  ٦- رییس كمیسیون اصلاح ساختار قرارداد های نفت در وزارت نفت

  ٧- مذاكره كننده ارشد در قراردادهای بین المللی وزارت نفت

  ٨-معاون حقوقی و امور قراردادها قرارگاه خاتم الانبیاء 

  ٩- عضو هیات مدیره شركت سپانیر

  ١٠-  عضو هیات مدیره شركت صدرا

  ١١-عضو هیات مدیره و ریاست هیات مدیره صدرا آمریكای شمالی (صالكا)

  ١٢- رییس هیات مدیره و مدیر عامل شركت توسعه سرمایه بامداد

  ١٣- معاون حقوقی و امور قراردادها شركت صدرا

  ١٤- معاون حقوقی و امور قرارداده شركت سپانیر

  ١٥- ریس هیات مدیره و عضو هیات مدیره شركت مهر و ماه

  ١٦- عضو هیات مدیره و معاون حقوقی و امور بین الملل گروه اقتصادی البرزفام

  ١٧- رییس هیات مدیره گروه شركتهای پترو گرین مالزی و....

  ١٨- مشاور عالی سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی