اطلاعيه مهم پذيرش #بدون_آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع کارشناسي ارشد1399

با سلام 🔶دانشگاه ايوان کي مطابق با ?آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد? (ابلاغيه شماره 77948/21 مورخ 05/05/93 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ) ، اصلاحيه شماره ...

ادامه مطلب...
 
اطلاعيه مهم پذيرش #بدون_آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع کارشناسي ارشد1399

با سلام 🔶دانشگاه ايوان کي مطابق با آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد (ابلاغيه شماره 77948/21 مورخ 05/05/93 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ) ، اصلاحيه شماره ...

ادامه مطلب...