منو های مرتبطسالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید گرامی باد.شهید دکتر چمران: ای خدای بزرگ آن قدر به ما عظمت روح و تقوا عطا کن که همه وجود خود را با عشق و رغبت، قربانی حق کنیم.
سالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید گرامی باد.


نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱