دانشگاه ایوان کی با توجه به داشتن رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در مقاطع کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی پیوسته،کارشناسی ارشد(3 گرایش) و دکتری،دارای اماکن،فضاها و امکانات ورزشی مناسب و مکفی به منظور استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی به منظور دروس تخصصی ایشان ودانشجویان دیگر رشته ها برای دروس تربیت بدنی عمومی و استفاده تفریحی می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

2 سالن سرپوشیده چند منظوره (شهدا و کوثر)
سالن تجهیز شده کشتی
سالن تجهیز شده ژیمناستیک
زمین فوتبال استاندارد چمن مصنوعی
زمین فوتبال خاکی و پیست دو ومیدانی
فضای ورزشی به منظور فعالیت های تفریحی - ورزشی شامل میز پینگ پنگ،فوتبال دستی و سیبل دارت