منو های مرتبط


 
 
حکم انضباطي تخلفات امتحاني آموزشي شوراي بدوي ترم 2-1402 دانشجويان در جلسه مورخ 1402/11/10

حکم انضباطي تخلفات امتحاني آموزشي شوراي بدوي ترم 2-1402 دانشجويان در جلسه مورخ 1402/11/10 بدوي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آرا بشرح زير صادر گرديد. اين حکم ظرف مدت 10 روز پس از انتشار در سايت ...

ادامه مطلب...
12345678910...>>