منو های مرتبطمهم؛ حساب خیریه؛ آماده یاری رسانی و دریافت کمکهای خیرین.


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان، اساتید، کارکنان و خیرین محترم می رساند:

حساب خیریه دانشگاه در بانک انصار افتتاح گردیده است.

شماره حساب:1-8709586-701-2313

نام شعبه: گرمسار المهدی

کد شعبه: 2313

لذا خواهشمند است عزیزانی که مایل به کمک برای دانشجویان دانشگاه جهت واریز شهریه و نیازمندیهای دیگر هستند، مبالغ خود را به حساب مذکور واریز نمایند.

همچنین دانشجویانی که متقاضی استفاده از تسهیلات هستند و در پرداخت شهریه و سایر هزینه ها به مشکل برخورده اند، می توانند به امور فرهنگی (آقایان حسینی علائی و فرجی) و آموزش (آقای اقبالی) مراجعه و درخواست خود را اعلام نمایند.

برای پاسخ به سوالات خود در این زمینه می توانید با شماره 02334521568 و 69 (امور فرهنگی) تماس بگیرید.


نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳