منو های مرتبطجشنواره عکس خویش انداز (سلفی) با موضوع انتخابات


امور فرهنگی با همکاری کانون فرهنگ و هنر دانشگاه ایوان کی برگزار می نمایند:
جشنواره عکس خویش انداز (سلفی) با موضوع انتخابات
برای اطلاع از شرایط و جوایز و... روی فایل زیر کلیک کنید.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳