سنوات نظام وظیفه


قابل توجه دانشجویان مشمول


به آگاهی می رساند کلیه دانشجویان مشمول ورودی های 891 و901 مقطع کارشناسی پیوسته، 922 و 921 مقطع کارشناسی ناپیوسته،931و922و921و912 مقطع کاردانی باید تا تاریخ 1396/02/30 خود را به امور مشمولین (آقای میثم سعیدی) معرفی و نامه درخواست افزایش سنوات معافیت تحصیلی خود را جهت ارائه به دفتر پلیس 10شهرستان گرمسار دریافت کنند.


با توجه به اتمام معافیت تحصیلی دانشجویان یاد شده در تاریخ 1395/11/30 در صورت عدم مراجعه و تمدید معافیت تحصیلی حق حضور در امتحانات پایان نیمسال را ندارند.

پیرو محدودیت های اعمال شده در بخشنامه جدید معافیت تحصیلی و همچنین تاکید بر تسریع در انجام امور معافیت خواهشمند است نسبت به پیگیری وانجام امور معافیت تحصیلی خود اهتمام فرمایید.


نوشته شده توسط امور دانشجویی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴