دانشجویان متقاضی می توانند با ورود به سایت سخا به آدرس https://sakha.epolice.ir نسبت به دریافت معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند

مراحل انجام معافیت تحصیلی به شرح زیر می باشد

1- ثبت نام

2-ورود به سایت

3-قسمت وظیفه عمومی

4-معافیت تحصیلی دانشجویی داخلی

5-تکمیل اطلاعات (ادرس و شماره تماس)

6-تکمیل اطلاعات مربوط به مقطع قبل

7-تکمیل اطلاعات مقطع جدید

8-پرداخت هزینه

یاد آور می شود؛


* آخرین مدرک تحصیلی برای دانش آموزان دیپلم فنی تاییدیه تحصیلی یا گواهی موقت یا اصل دیپلم و برای دانش آموزان پیش دانشگاهی تاییدیه تحصیلی یا گواهی موقت یا اصل مدرک پیش دانشگاهی و برای دانشجویان نامه لغو معافیت دانشگاه قبلی یا گواهی موقت یا اصل مدرک می باشد.