منو های مرتبطگزارش فعالیت انجمن علمی عمران در سال تحصیلی 96-95


بازدید از خط هفت متروی تهران

گردش علمی و بازدید از پروژه

با هماهنگی‌های قبلی، این بازدید در اردیبهشت ماه 96 برگزار شد. با توضیحات کامل مهندسین پروژه و نمایش فیلم و اسلایدهای آموزشی و بعد از پذیرایی از طرف مدیریت تشریفات جهت بازدید از داخل تونل (چگونگی پروسه حفاری و اجرای تونل و ...) با رعایت نکات ایمنی، ورود به تونل انجام شد. توضیحات کامل و جامعی از تمامی راه‌ها و تونل‌های بین شد و به سوالات دانشجویان پاسخ داده شد. در نهایت با سرویس ایاب و ذهاب در نظر گرفته شده برای جابجایی دانشجویان، این بازدید به پایان رسید.

بازدید از پروژه راه آهن تهران- پیشوا

گردش علمی و بازدید از پروژه

جمعی از دانشجویان مهندسی عمران جهت بازدید از خط آهن تهران - پیشوا در خرداد ماه ???? اقدام نموده که طبق هماهنگی به عمل آمده پس از توقف در محل ایستگاه اول، توسط بازرس کیفی و مهندس ایمنی راه آهن توضیحاتی در خصوص ریلها، پلها، شتاب و ایمنی راه آهن و قطار ارائه گردید.
پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸