منو های مرتبطگزارش فعالیت انجمن هلال احمر در سال تحصیلی 96-95


برگزاری تست رایگان فشار و قند خون
به همت کانون هلال احمر، تست فشار و قند خون برای تمامی دانشجویان متقاضی صورت پذیرفت.
طبق هماهنگی‌های انجام شده توسط اعضا کانون هلال احمر با هلال احمر گرمسار بعد از آموزش دوره فشار خون و قند خون در دانشگاه توسط 4 نفر از اعضای کانون دانشگاه در4 روز فعالیت (95/9/21 الی 95/9/24) از حدود 250 نفر قند خون و 250 نفر فشار خون گرفته شد. دستگاه قند خون توسط دانشگاه خریدار شده (تمام رسیدهای خرید در اختیار دانشگاه قرار داده شده) و دستگاه فشار خون نیز با همکاری هلال احمر گرمسار در اختیار کانون دانشگاه قرار داده شد.
تجهیز جعبه‌های کمک‌های اولیه
خرید اقلام مورد نیاز درون جعبه‌‌های کمک‌های اولیه که در محل‌های معینی از دانشگاه قرار دارند.پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸