دریافت جوایز سیزدهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند،جهت دریافت جوایز مسابقات جشنواره ورزشی از تاریخ 97/03/20 لغایت 97/04/07 به قسمت مدیریت تربیت بدنی مراجعه نمایند.همچنین متذکر می شود جوایز فقط در بازه زمانی مشخص شده اهدا می گردد.نوشته شده توسط مدیر تربیت بدنی در تاریخ ۱۳۹v/۰۳/۲۰