منو های مرتبطگزارش فعالیت انجمن علمی برق و مهندسی پزشکی در سال تحصیلی 97-96


ایجاد کانال تلگرامی
برگزاری جلسات شورای مرکزی انجمن
پیگیری برگزاری کلاس های orcad , plc


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۰/۱۳