منو های مرتبطگزارش فعالیت انجمن علمی عمران در سال تحصیلی 97-96


نشست تخصصی با موضوع اجرای طرح توسعه حرم امام حسین(ع) و پروژه سد دالکی
این نشست تخصصی به همت انجمن علمی دانشجویی عمران با موضوع نحوه اجرای طرح توسعه حرم امام حسین(ع) و سد دالكی بوشر با سخنرانی مهندس حسین حبیبی برگزار شد
گردش علمی و بازدید از پروژه
جمعی از دانشجویان مهندسی عمران جهت بازدید از پروژه مترو خط 6 در تاریخ چهارشنبه مورخ 9/12/96نموده که طبق هماهنگی به عمل آمده پس از توقف در محل ایستگاه اول، توسط بازرس کیفی و مهندس ایمنی راه آهن توضیحاتی در خصوص ریلها، پلها، شتاب و ایمنی راه آهن و قطار ارائه گردید.


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۱/۰۸