برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی


جهت ملاحظه رشته ها و زمان برگزاری مسابقات به فایل پیوست مراجعه نمایید.

پیوست ها
نوشته شده توسط مدیر تربیت بدنی در تاریخ ۱۳۹v/۱۱/۲۹