برگزاری هفدهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی


جهت دریافت اطلاعات به فایل پیوست مراجعه نمایید

پیوست ها
نوشته شده توسط مدیر تربیت بدنی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱