انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


اطلاعیه مهم
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ورودی بهمن1400(ترم سوم) و  ورودی مهر 1401(ترم دوم)، درس حقوق تجارت بین الملل با دو کد گروه ارائه شده است، کد گروه 990 برای دانشجویان ترم دوم و کد گروه 991 برای دانشجویان ترم سوم است.
موفق باشید

نوشته شده توسط کارشناس گروه حقوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲