انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


اطلاعیه مهم
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ورودی مهر1401(ترم دوم)، دروس ترم دوم شما به شرح زیر است:
قواعد فقه 8 تا 9:30
حقوق تجارت بین المللی 9:45 تا 11:45
حقوق دریایی 11:30 تا 13
متون فقه 14 تا 16:15
سمینار
لطفا در انتخاب واحد دقت کنید. دوستانی که اشتباه اخذ کردند، حذف می شود
موفق باشید

نوشته شده توسط کارشناس گروه حقوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲