علی محمد احمدوند

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت سیستم ها از دانشگاه تهران
 • مرتبه علمی: استاد
 • ایمیل: a.ahmadvand@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی: مهندسی برق – دانشگاه شهید چمران اهواز – 1364

  کارشناسی ارشد: مدیریت سیستم‌ها – دانشگاه تهران - 1371

  دکتری: مدیریت سیستم‌ها – دانشگاه تهران - 1378

 • 1.     ریاست دانشگاه ایوان‌کی

  2.     ریاست دانشگاه شاهد

  3.     معاون آموزشی دانشگاه امام حسین(ع)

  4.     معاون توسعه و تعالی دانشگاه امام حسین (ع)

  5.     ریاست دانشکده برق دانشگاه امام حسین(ع)

  6.      معاون آموزشی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه امام‌ حسین(ع)

  7.     معاون هماهنگ‌کننده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین(ع)

  8.     مشاور فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

  9.     مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  10.  مشاور رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری

  11.  مشاور شهردار تهران

  12.  مشاور رئیس بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

  13.  عضو کمیته بازنگری ساختار، قوانین و مقررات شورای شهر تهران

  14.  رئیس مرکز تحقیقات راهبردی بنیادتعاون ناجا

  15.  رئیس مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا

  16.  رئیس مرکز تحقیقات آموزش و نیروی انسانی ناجا

  17.  جانشین مرکز مخابرات الکترونیک توحید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  18.  فرماندهی گردان رزمی در دوران دفاعمقدس

  19.  فرماندهی گروهان رزمی در دوران دفاع مقدس

  20.  فرماندهی دسته رزمی در دوران دفاع مقدس

  21.  مدیریت آموزش و نیروی انسانی مخابرات الکترونیک کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس

  22.  مدیریت آموزش و نیروی انسانی مخابرات الکترونیک نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس

 • ارائه بیش از 40مقاله علمی‌ترویجی، 40 مقاله علمی‌پژوهشی و ISI، 50 مقاله درکنفرانس‌ها و همایش‌های داخلی و بین‌المللی که برخی از جدیدترین آن‌ها عبارت‌انداز:

  1.     اکبریان اقدم، اسداله؛ احمدوند، علی‌محمد؛ علی‌محمدی، سعید؛ مدیریتتولید آینده در نیروگاه‌های برقابی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: نیروگاهسد کارون 4)، فصل‌نامه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، دوره 7، شماره 2، تابستان1394، 215-244.

  2.     اکبریان اقدم، اسداله؛ احمدوند، علی‌محمد؛ علی‌محمدی، سعید؛ تولیدسناریوهای بلندمدت جریان در حوضه‌های آبریز تحت تاثیر تغییر اقلیم و تحلیل آن‌ها (مطالعه موردی: حوزه آبریز سد کارون 4) ، فصل‌نامه علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی،زمستان 1393.

  3.     احمدوند، علی‌محمد؛ صفری، اکرم؛بررسی چالش‌های کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش شهر تهران و طراحی مدلمناسب آن، همایش ملی چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، زمستان 1393.

  4.     احمدوند، علی‌محمد؛ صفری، اکرم؛بررسی چالش‌های کاربرد فناوری اطلاعات و طراحی مدل مناسب آن، همایش ملی چالش‌هایمدیریت فناوری اطلاعات، تهران، زمستان 1393.

  5.     Ahmadvand, Mohsen; Ahmadvand, Ali Mohammad;Khorasanchi, Fatemeh; Strategic evaluation and development of business models(case study: a learning institute), International conference on modernresearch’s in management, economics and accounting, Istanbul, Turkey, 2015.

  6.     Ahmadvand, Mohsen; Ahmadvand, Ali Mohammad; Khorasanchi, Fatemeh; Anew approach for evaluation, development and prioritization of business models,2nd International conference on new challenges in management andbusiness, Ardabil, Iran, 2015.

  7.     احمدوند، علی‌محمد؛ رئیسی، عباس؛باستان، مهدی؛ توسعه استفاده از انرژی‌های نو در ایران با رویکرد تفکر سیستمی،کنفرانس بین‌المللی توسعه و تعالی کسب و کار، مدیریت و اقتصاد، تهران، پاییز 1394.

  8.     احمدوند، علی‌محمد؛ خراسان‌چی،فاطمه؛ احمدوند، محسن؛ بررسی تاثیر دانش شهروندان در توسعه خدمات و محصولات آتش‌نشانی،اولین همایش ملی آتش‌نشانی و ایمنی شهری، تهران، زمستان 1394.

  9.     احمدوند، علی‌محمد؛ شاهچراغی، وحید؛سنجقی، محمدابراهیم؛ فرتوک‌زاده، حمیدرضا؛ الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فصل‌نامه علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک، تهران،زمستان 1394.

 • راهنمایی بیش از 100 پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • 1.     ترجمه کتاب " کار در سازمان‌ها" انتشارات جهان جام‌جم در سال1387

  2.     ترجمه کتاب " مدیریت بحران، پاسخ‌های اهل فن به چالش‌های روزانه"انتشارات جهان جام‌جم در سال 1388 (چاپ دوم-1393)

  3.     ترجمه کتاب " تفکر سیستمی، کل‌گرایی خلاق برای مدیران" انتشاراتدانشگاه ایوان‌کی در سال 1388 (چاپ دوم-1391) (چاپ سوم-1394)

  4.     ترجمه کتاب " مدیریت بحران سازمانی عامل انسانی " انتشارات جهان جام‌جم در سال 1388

  5.     ترجمه کتاب " مدیریت بحران در جهانی پیچیده" انتشاراتدانشگاه ایوان‌کی با همکاری مرکز پژوهش‌های مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی دانشگاه امام حسین(ع) در سال 1389 (چاپ دوم 1393)

  6.      ترجمه کتاب " مدیریت عملکرد " انتشارات دانشگاه ایوان‌کی درسال 1390

  7.     ترجمه کتاب " مدیریت دانش در امور پلیسی " انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1390

  8.     ترجمه کتاب " مدیریت عملکرد- راهبردها، مداخله‌‌ها، پیش‌ران‌ها "انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1390 (چاپ دوم-1393)

  9.     ترجمه کتاب " راهنمای گام به گام کسب دانش در عمل" انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1391 ( چاپ دوم -1394)

  10.  ترجمه کتاب " ایجاد وپیاده‌سازی برنامه راهبردی خویش " انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1393(چاپ دوم 1394)

  11.  ترجمه کتاب " انقلاب درمدیریت عملکرد " انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1394

  12.  ترجمه کتاب " برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر عوامل حیاتی موفقیت و سناریوهای آینده" انتشارات دانشگاه ایوان‌کی در سال 1394

 • 1.     مدیر نمونه دانشگاه امام حسین (ع) و دریافت لوح از دست مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) سال 78

  2.     استاد نمونه پنج ساله دانشگاه امام حسین (ع) در گروه علوم انسانی سال 81

  3.     مدیر نمونه دانشگاه امام حسین (ع) در سال80

  4.     مدیر نمونه در 20 نفر اول سپاه سال 80 براساس ارزشیابی سراسری سپاه

  5.     مدرس نمونه سال 84 دانشگاه امام حسین(ع)

  6.      مسئول تحقیقاتی نمونه (برترین‌ها) در سال‌های83 و 84 در ناجا

  7.     ناظر نمونه تحقیقاتی در سال 84 درناجا

  8.     استاد نمونه دانشگاه امام حسین (ع) در سال88

  9.     مترجم شایسته تقدیر کتاب تفکر سیستمی،کل گرایی خلاق برای مدیران (یازدهمین دوره جایزه کتاب فصل پاییز1388) ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  10.  مترجم شایسته تقدیر کتاب تفکر سیستمی، کل گرایی خلاق برای مدیران (کتاب سالشاخه مهندسی صنایع کشور 1390) از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  11.  کارآفرین برتر استان سمنان در سال 1390.