جلال نخعی

 • مدرک تحصیلی: دکترای رشته معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: J.nakhae@jauctb.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

---


 • ·      اخذ دکترای رشته معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

  ·      اخذ کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشکده معماری وشهرسازی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 • 1. دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی

  2. دستیار و ناظر طرح‌های عمرانی و طرحتوسعه مجلس شورای اسلامی

  3. رییس کمیته پدافند غیرعامل قوه مقننه

  4. عضو هیأت امنای دانشگاه کردستان

  5. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکز)- دانشکده هنر و معماری

  6. عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین

  7. مدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمعدانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل

  8. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهرانغرب)- دانشکده هنر و معماری

  9. عضو شورا و شورای اجرایی تحصیلاتتکمیلی معماری دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

  10. عضو کمیته تخصصی مبحث بیست و یکممقررات ملی ساختمان (به مدت 3 سال)

  11. مشاور رئیس دانشکده و عضو شورای عالیاندیشه ورزی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز)

  12. مشاور رئیس دانشگاه تربیت مدرس

  13. مشاور عمرانی ریاست دانشگاه کردستان

  14. پروانه اشتغال بکار از وزارت راه وشهرسازی رشته مهندسی معماری، پایه‌یک طراحی و نظارت و اجرا در تهران

  15. کارشناس رسمی مهندسی استان تهران،رشته مهندسی معماری

  16. رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های فنی ومهندسی دانشگاه امام حسین (ع)

  17. مشاور فنی- مهندسی و امور مجلس ستادبازسازی عتبات عالیات

  18. رئیس اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانینو مقررات در حوزه پدافند غیرعامل

  19. مدیریت پروژه‌های ملی و بزرگ در حوزهساختمان‌های بلندمرتبه، مبلمان شهری، سدسازی، تونل سازی.

 • مجلات لاتین (ISI و علمی- پژوهشی)

  1- Journal of COMPUTING, vol4, ISSUE 10, (2012)”predictingkeen and eagerness of users of new emerging application on a cloud plat for andenhancing passive defense reliability on such networks via Kaman filtering witha relationship to recursive Bayesian estimation”

  2- JOURNAL of COMPUTING vol4, ISSUE 10,(2012) “implementing new automation and programmable device in controlling oftraffic with use of passim defense approaches”

  3- JOURNAL of COMPUTING vol4, ISSUE 9,(2012) “cloud computing make a revolution in economy and information Technology”.

  4- Arab J Geosci, Volume 8, Number 6.(2014). “Numerical analysis of the support system in the transition zone of theEsfahan subway project” (ISI)

  5- international journal of DisasterRes in the Bush Environment Emerald Volume 39 (2), Evaluation the best urban areasas a underground secure spaces in crisis by using AHP method (under review)

  6- Journal of Architecture and Urbanism(Taylor & Francis), V.39,ISSUE2.(2015) CHOOSING THE BEST URBAN TUNNELS ASSAFE SPACE IN CRISIS USING AHP METHOD: A CASE STUDY IN IRAN

  7- international journal of strategicproperty Management (TAYLOR Francis), EVALUATION OF LIGHT SUPPLY IN THE PUBLICUNDERGROUND SAFE SPACES BY USING OF COPRAC- SWARA METHODS (under review)

  8- Frontiers of Architectural Refresh(Elsevier), Selecting the best Architectural form of the office building withthe level of none- stop function against explosion (under review)

  9- international journal of DisasterRisk reduction (Elsevier), assessment of the risk in urban water supply systemagainst threats and hazards of Iran using RAMCAP method (under review)

  10- Turkish journal of Eng. And TecVol,2(4) (2015) “strategies for research centered education of architecturalDesigning by Examining”

  11- JOURNAL OF COVIL ENGINEERING ANDMANAFMENT, Volume 21(8), (2015) Reinforcement of Laminated Glass facadesagainst the Blast load (ISI)

   

   

  مجلات علمی پژوهشی فارسی

  1- تأثیر راهبرد طراحی فضای امن در فرهنگعمومی کلان‌شهرها، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، تائید و در نوبت چاپ

  2- نقش پدافند غیرعامل در طراحی فضاهایامن عمومی شهری، هویت شهری، تائید و در نوبت چاپ

  3- امکان‌سنجی استفاده از سیستم مدیریتهوشمند ساختمان در ساختمان‌های اداری، فصلنامه محیط‌زیست، تائید و در نوبت چاپ

  4- رابطه متقابل هنر و فرهنگ و تبیین نقشمعماری دراین‌ارتباط، هویت شهری، در حال داوری

  5. ارائه مدل سنجش کیفیت فضاهای بیرونیدر ارتباط با آسایش محیطی بافت شهری، مجله معماری و شهرسازی ایران

  6- تدوین فرآیند الحاق مسقف کاذب پوشیدهاز عایق حرارتی به سقف‌های بتنی با رویکرد بهینه‌سازی مصرف انرژی، نقش‌جهان، درحال داوری

  7. ارائه روش پارامتریک در آجرچینی نمابا الهام از عنصر تاریخی قوس با رویکرد هویت بخشی، هویت شهری، در حال داوری

  8- بررسی معضلات و نابسامانی‌های طراحیمعماری کلینیک‌های دندانپزشکی، دو فصلنامه اندیشه معماری، ارسال به مجله

  9. ارائه مدل‌های T15 جهت تدوین استراتژی آمایش دفاعی در تراکمزدایی از منظر پدافند غیرعامل، دو فصلنامه بحران، در حال داوری

  10- کاهش خطرپذیری ناشی از آسیب‌پذیری درمقابل تهدیدات انسان‌ساخت با استفاده از سامانه هوشمند ساختمان BMS در ساختمان‌های اداری شماره هفتم (شاپا:3915-2346)، دو فصلنامه مدیریت بحران، پذیرش نهایی

  11- طراحی نمای ساختمان بر اساس الگومعماری ایرانی- اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و روستا، ارسال به مجله

   

   

   

   

  مقالات همایش‌ها و کنفرانس‌های فارسی

  1- ارزیابی تطبیقی اهداف و راهبرهای برنامه‌ریزیمعماری و برنامه‌ریزی شهری در حوزه فضاهای مسکونی، کنفرانس بین‌المللی دست آوردهاینوین در عمران، معماری، محیط‌زیست و مدیریت شهری، پذیرش نهایی

  2- بررسی اصول و ضوابط ساماندهی پیاده راه‌هایشهری جهت استفاده معلولین جسمی حرکتی، نگرش معماری و شهرسازی عصر امروز از دیدگاهآسیب شناسانه، پذیرش نهایی

  3- نقش برنامه‌ریزی در فرایند طراحیمعماری، اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران- شیراز، پذیرش نهایی

  4- تدوین ملاحظات روان‌شناختی در برنامه‌ریزییک مجتمع مسکونی، همایش بین‌المللی معماری، عمران و شهرسازی از آغاز هزاره سوم،پذیرش نهایی

  5- ملاحظات پدافند غیرعامل مبنی بر آمایشدفاعی در مجتمع‌های مسکونی، اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری، پذیرش نهایی

  6- ارزیابی میزان انطباق الگوی معماریایرانی و برنامه‌ریزی کالبد شهر قزوین با رویکرد جذب گردشگر، همایش ملی معماریشهرسازی عمران در گردشگری توسعه پایدار شهری، پذیرش نهایی

  7- تدوین فرایند برنامه‌ریزی کالبد طراحیمرکز توان‌بخشی کودکان معلول در قم، همایش بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر،پذیرش نهایی

  8- نقش برنامه‌ریزی فرایند طراحی معماریدر شکل‌گیری معماری اسلامی ایرانی، کنفرانس بین‌المللی تهران، معماری و زیرساخت‌هایشهری، پذیرش نهایی

  9- تدوین فرایند برنامه‌ریزی معماری درطراحی مرکز اکو توریسم، کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر، پذیرش‌شده

  10- تأثیر برنامه‌ریزی در جهت همسازیطراحی و معماری اقلیم، کنفرانس علمی تخصصی افق‌های نوین در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی،پذیرش‌شده

  11- نقش برنامه‌ریزی در فرایند طراحیمعمارانه در راستای توسعه پایدار، همایش بین‌المللی معماری عمران شهرسازی از آغازهزاره سوم، پذیرش‌شده

  12- نقش برنامه‌ریزی در فرایند طراحیمعماری، اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران، پذیرش نهایی

  13- نمای شیشه‌ای ساختمان‌های مقاوم دربرابر موج انفجار، دومین کنفرانس همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکردپدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  14- تدوین الزامات آمایش و مکان‌یابی بنادرکشور با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: بندر انزلی)

  15- تدوین استراتژی‌ها در خصوص مبحث 21مقررات ملی ساختمان با استفاده از تحلیل سوات، اولین کنگره ملی نقش و واکاویقوانین و مقررات در حوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  16- ارزیابی آیین‌نامه‌های طراحی سازه‌هایتأسیسات پتروشیمی در برابر انفجارهای اتفاقی، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانینو مقررات در حوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  17- ارزشیابی بخش معماری مبحث 21 مقرراتملی ساختمان بر مبنای اصل پارتو و استفاده از مدل SWOT، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین ومقررات در حوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  18- ارزیابی ضوابط معماری پناهگاه درایران با مقررات بین‌المللی، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات درحوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  19- بررسی شاخصه‌های معماری پایدار درمبلمان شهری با رویکرد امنیت، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات درحوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  20- تحلیل محتوایی و مقایسه قوانینپدافند غیرعامل در سامانه فاضلاب، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقرراتدر حوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  21- ارزیابی قوانین رعایت حریم از صنایعخطرساز از منظر پدافند غیرعامل، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات درحوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  22- ارزیابی و مقایسه قوانین زیرساخت‌هایآب‌رسانی از دیدگاه پدافند غیرعامل، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقرراتدر حوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  23- ارزیابی قوانین و برنامه‌های پدافندزیستی نباتات در ایران و کشورهای آمریکا و کانادا، اولین کنگره ملی نقش و واکاویقوانین و مقررات در حوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  24- تبیین عوامل تأثیرگذار در سیستمکالبدی شهرهای تاریخی کویری بر ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل (مطالعه موردی شهرانارک)، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزه پدافند غیرعامل،پذیرش نهایی

  25- واکاوی و ارزیابی استانداردهایپدافند پرتویی در نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای، اولین کنگره ملی نقش و واکاویقوانین و مقررات در حوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  26- واکاوی و ارزیابی استانداردهای حفاظتپرتویی در حمل‌ونقل مواد پرتوزا، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات درحوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  27- واکاوی الزامات طراحی شبستان ازدیدگاه پدافند غیرعامل، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزهپدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  28- ارزیابی و بررسی قوانین پدافندغیرعامل در حوزه حفاظت الکترومغناطیسی، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین ومقررات در حوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  29- ارزیابی ضوابط پدافند غیرعامل مبلمانشهری در ایران با مقررات بین‌المللی، اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین ومقررات در حوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  30- ارائه ضوابط و مقررات مربوط بهچیدمان درختان در ساختمان‌های حیاتی و حساس جهت کاهش اثر تهدیدات ناشی از بمباران،اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزه پدافند غیرعامل، پذیرشنهایی

  31- ارائه فرایند معماری طراحی منظم برایکودکان زیر 7 سال، کنفرانس ملی چالش‌های معاصر در معماری، منظر و شهرسازی، پذیرشنهایی

  32- نقش برنامه‌ریزی در شکل‌گیری هویتمعماری مسکونی ایرانی- اسلامی، دومین کنگره علمی پژوهشی افق‌های نوین در حوزهمهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت، پذیرش نهایی

  33- تبیین عوامل تأثیرگذار در سیستمکالبدی شهرهای تاریخی کویری با تکیه‌بر ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل، اولینکنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزه پدافند غیرعامل، پذیرش نهایی

  34- نقش برنامه‌ریزی معماری در طراحیفضاهای اداری با رویکرد ارتقای بهره‌وری، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علومجغرافیا، برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی، پذیرش نهایی

  35- نقش برنامه‌ریزی معماری در معریاسلامی دوره صفویه (آرامگاه شیخ صفی‌الدین)، اولین کنفرانس سالانه پژوهش‌هایمعماری، شهرسازی و مدیریت، پذیرش نهایی

  36- نقش برنامه‌ریزی در طراحی فضاهایآموزشی مدارس با رویکرد معماری پایدار، دومین کنگره علمی پژوهشی افق‌های نوین درحوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت، پذیرش نهایی

  37- ارائه راهکارهای طراحی بهینه فضاهایآموزشی با رویکرد تعامل معماری، روانشناسی و روانشناسی محیط، همایش ملی معماریفضاهای آموزشی، پذیرش نهایی

  38- برنامه‌ریزی معماری استفاده بهینه ازنور روز در کلاس درس مدارس، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نویت در عمران،معماری و شهرسازی، پذیرش نهایی

  39- برنامه‌ریزی معماری در ساختمان‌هایمسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی، دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های معماری، شهرسازی ومدیریت شهری، پذیرش نهایی

  40- نقش برنامه‌ریزی معماری در طراحیفضاهای آموزشی دانشگاهی با رویکرد ارتقای تحصیلی، همایش ملی معماری فضاهای آموزشی،پذیرش نهایی

  41- نقش برنامه‌دهی معماری در بهسازیبازارهای تاریخی با رویکرد ارتقا حس مکان، دومین همایش بین‌المللی معماری، عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، پذیرش نهایی

  42- نقش شاخص‌های مؤثر در برنامه‌ریزیطراحی معماری با رویکرد معماری بیونیک، ماهنامه فنی و مهندسی ساختمان و تجهیزات، چاپ‌شده

  43- ارزیابی شاخص‌های طراحی محیطی در برنامه‌ریزیمعماری با رویکرد cpted، دومین همایش بین‌المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزارهسوم، پذیرش اولیه

  44- ارزیابی شاخص‌های فرهنگی در برنامه‌ریزیمعماری، دومین همایش بین‌المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، پذیرشاولیه

  45- نقش برنامه‌ریزی معماری در معماریاسلامی دوره قاجاریه، دومین همایش بین‌المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزارهسوم، پذیرش نهایی

  46- شاخص‌های برنامه‌ریزی طراحی شهری با رویکردکاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله، سومین همایش بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی درعمران و مدیریت شهری، پذیرش نهایی

  47- ارزیابی شاخص‌های برنامه‌ریزی آمایش محله‌هایکلان‌شهرها در طراحی معماری، دومین همایش بین‌المللی معماری، عمران و شهرسازی درآغاز هزاره سوم، پذیرش نهایی

  48- نقش برنامه‌ریزی در طراحی مبلمانشهری، دومین کنگره علمی پژوهشی افق‌های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگو مدیریت شهری، پذیرش نهایی

  49- تبیین شاخص‌های برنامه‌ریزی معماریدر طراحی ایستگاه‌های مترو با رویکرد پدافند غیرعامل، دومین کنگره علمی پژوهشی افق‌هاینوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، پذیرش نهایی

  50- بررسی نقش برنامه‌ریزی معماری دربناهای تاریخی با رویکرد توسعه صنعت گردشگری، همایش ملی معماری و شهرسازی بومیایران، پذیرش

  51- نقش برنامه‌ریز معماری در طراحی همسازبا اقلیم، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، پذیرش نهایی

  52- بررسی خصوصیات کالبدی، عملکردی و نقشغالب اقتصادی شهر فیروزکوه به‌منظور انتخاب الگوی مناسب جهت توسعه روش شهر،کنفرانس بین‌المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط‌زیست افق‌های آینده، پذیرشنهایی.

  53- انگاره طراحی مجتمع‌های مسکونی بامصالح بوم آورد همراه با رویکرد سرزندگی، کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوینپژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری، پذیرش نهایی

  54- بررسی نقش اقلیم در شکل‌گیری فرمساختمان (نمونه موردی: استان گیلان)، کنفرانس بین‌المللی معماری، شهرسازی، عمران،هنر و محیط‌زیست، افق‌های آینده پذیرش نهایی

  55- راهبردهای بهسازی کالبدی- بازارکبهرام مطالعه موردی، بافت بازارچه تجریش، اولین کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسیعمران، معماری و شهرسازی و محیط‌زیست پایدار، چاپ مقاله

  56- توسعه فضای سبز در ارتقای کیفیت شهرو اهمیت آن در زندگی شهری (مطالعه موردی: جنب بیمارستان میلاد)، اولین کنفرانسسالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط‌زیست پایدار، چاپ مقاله

 • 1. دکتر جلال نخعی (1394). مبانی طراحیفضاهای امن و عمومی در کلان‌شهرها از منظر پدافند غیرعامل، انتشارات جام جم.

  2. دکتر جلال نخعی، مهندس فرقانی (1394)،الزامات طراحی نماهای شیشه‌ای ساختمان‌های مقاوم در برابر انفجار، انتشارات عمارتپارس.

  3. دکتر جلال نخعی، مهندس باقر زاده(1394)، گزیده‌ای از قوانین و مقررات کشورها در حوزه پدافند غیرعامل، جلد اول(جمهوری اسلامی ایران)، انتشارات جهان جام جم.

  4. دکتر جلال نخعی (1394)، گزیده‌ای ازقوانین و مقررات کشورها در حوزه پدافند غیرعامل، جلد دوم (ایالت متحده آمریکا)،انتشارات جهان جام جم.

  5. دکتر جلال نخعی، مهندس باقر زاده(1394)، مبانی کاربردی در تدوین طرح تحقیق پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری(به انضمام نحوه تدوین مقالات علمی- تخصصی)، انتشارات جهان جام جم.

  6. دکتر جلال نخعی، مهندس محمدصادق نخعی(1394)، نقش مبلمان شهری در دفاع پنهان، انتشارات عمارت پارس.