نکات مهم انضباطی در خصوص امتحانات


با آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز در امتحانات پیش رو، خواهشمنداست نکات انضباطی زیر را در زمان امتحانات رعایت فرمایید:

1.      1. از آوردن هرگونه جزوه، یادداشت، در سر جلسه امتحان خودداری فرمایید.

2.     2.  آوردن تبلت، لب تاپ، ماشین حساب در صورت تایید استاد مربوطه  بلامانع است در غیر این صورت تخلف محسوب میشود.

3.      3. تلفن همراه در جلسه ی امتحان خاموش باشد.

4.      4. از بحث با مراقب و ناظرین امتحانات که موجب برهم زدن جلسه ی امتحان شود جدا خودداری فرمایید.

5.      5. هرگونه  رفتار در جلسه امتحانکه باعث بی نظمی شود تخلف محسوب میشود.

 

عدمتوجه به موارد ذکر شده جرائم انضباطی مانند توبیخ ، تذکر ، 25/. و تعلیق را در پیخواهد داشت                             


a,

نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰